ChristenUnie-SGP stelt vragen over Havenschap Moerdijk

moerdijk-18maandag 27 juni 2016 08:59

Vanuit de fractie van de ChristenUnie-SGP zijn vragen gesteld inzake het havenschap Moerdijk. Op de agenda van de themavergadering stond de verzelfstandiging met onder meer het dividendbeleid. Onze fractie had begrepen dat de gemeenteraad van Moerdijk een bepaalde minimale omvang van dividend wilde om te investeren in een fonds voor de leefbaarheid in kleine kernen. Aangezien die leefbaarheid ook voor de provincie een belangrijk thema is, vroeg burgerlid Arie van Loon aan gedeputeerde Pauli of hij de gemeenteraad zou steunen mochten zij deze wens formeel op tafel leggen. De gedeputeerde gaf aan dat hij niet over dividend wilde praten “omdat de winst eerst behaald moet worden”. Dit bevreemde de fractie weer, omdat het havenbedrijf al jaren winst draait. Ook andere fracties zoals CDA en VVD kwamen in het verweer tegen de vraag om een beter dividend, ook al onderkenden zij later in het debat dat de gemeente “al dertig jaar zit te wachten” tot er eens dividend wordt uitbetaald. Gedeputeerde en genoemde fracties waren echter van mening dat er al voldoende in de omgeving werd geïnvesteerd met diverse regelingen (die nu slechts 1% van de winst beslaan). Gedeputeerde Pauli vond bovendien dat het havenbedrijf eerst een betere vermogenspositie moest krijgen, dit terwijl de zienswijze op de begroting 2017 vanuit het college van gedeputeerde staten spreekt van een “goed weerstandsvermogen” en gezonde financiële ratio’s. Het standpunt van de ChristenUnie-SGP werd daarop door Van Loon samengevat als “er zit kennelijk genoeg vet op de botten, dat hoeft niet nog vetter te worden.”

« Terug

Archief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden