Speerpunten

De ChristenUnie-SGP heeft een vijftal speerpunten opgesteld.
Dit zijn onderwerpen waar we ons al jarenlang voor inzetten, en waar we in de komende periode weer mee aan de slag hopen te gaan. 

 • We hebben ruimte nodig om te vertrouwen:

  Op elkaar en op de overheid, ook in de provincie. De ChristenUnie-SGP kiest voor openheid, transparantie en het actief ondersteunen van burgerinitiatieven.

 • We hebben ruimte nodig om te wonen:

  Dichtbij, betaalbaar en vooral samen. De ChristenUnie-SGP kiest voor vernieuwende woonvormen en tegen speculatie met goedkope woningen.

 • We hebben ruimte nodig voor energie:

  Klimaatneutraal, toekomstbestendig en voor iedereen bereikbaar. De ChristenUnie-SGP kiest voor subsidies op energiebesparende investeringen en draagvlak voor zonnepanelen en windmolenparken.

 • We hebben ruimte nodig voor ons welzijn:

  De bussen om er te komen en de fiets om te blijven bewegen. De ChristenUnie-SGP kiest voor flexibel openbaar vervoer en maximale leefbaarheid van de kleine kernen. 

 • We hebben ruimte nodig voor onze natuur:

  's winters hebben we teveel water, 's zomers te weinig. De ChristenUnie-SGP kiest voor Provinciale Parken: De Stabrechtse Heide en de Kampina en voor een stikstofaanpak waarbij iedereen moet meedoen.