Hartelijk welkom op de gezamenlijke ChristenUnie-SGP website

Met tijdelijke woonruimte de woningnood oplossen

IconsCUSGP_4.pngvrijdag 26 april 2024 13:43 Tijdelijke woonruimte kan helpen om het woningtekort voor jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en andere doelgroepen op de korte termijn op te vangen. lees verder

Jongeren veilig op de weg

cycle-path-1444680.jpgvrijdag 12 april 2024 16:43 Het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer stijgt. Uit het Brabants verkeersveiligheidsplan blijkt dat fietsers van 12 tot 15 jaar en beginnende bestuurders van 16 tot 24 jaar relatief de grootste risicogroepen zijn. lees verder

ChristenUnie-SGP: Beschermen wat kwetsbaar is

Keronderwerpen-socials4.jpgvrijdag 05 april 2024 22:55 Welvaart en ruimte eerlijk verdelen, dat was de kern van de bijdrage van de ChristenUnie-SGP bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025. Het verdeelvraagstuk in Brabant is fors. We hebben allemaal ruimte nodig. Ruimte om samen te leven, te wonen en te werken. Natuur, wonen en landbouw strijden om voorrang. lees verder

Bijdrage Anne Schipper Perspectiefnota 2025

Perspectiefnota 2025.pngvrijdag 05 april 2024 13:45 Voorzitter,

De Perspectiefnota 2025 ligt voor. Uit alles blijkt dat we ruimte tekort komen. Het verdeelvraagstuk voor Brabant is fors. Ieder mens heeft immers ruimte nodig. Ruimte om samen te leven om te wonen en om te werken. lees verder

Eindelijk schot in de zaak: Turbo-rotonde bij Kromme Nol

File Heusdense Brug.pngvrijdag 09 februari 2024 13:45 De N267 van Oud-Heusden naar de rotonde van de Kromme Nol kampt al jaren met serieuze verkeersproblemen. Ook de overige toegangswegen naar de betreffende rotonde lopen dagelijks vast. In 2018 is een onderzoek gestart naar deze problemen en een mogelijk oplossing. Uit dit onderzoek kwam de aanbeveling voor een turborotonde. lees verder