ChristenUnie Tweede Kamerfractie stelt schriftelijke vragen over drugsdumping

dinsdag 20 september 2016 09:50

ChristenUnie Tweede Kamerfractie stelt schriftelijke vragen over drugsdumping naar aanleiding van de drugsconferentie die de Statenfracties van Gelderland en Brabant organiseerden afgelopen vrijdag 16 september.

Schriftelijke vragen van de leden Segers en Dik-Faber aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Criminelen wijken uit naar Gelderland voor dumpen drugsafval.’

1. Kent u het bericht ‘Criminelen wijken uit naar Gelderland voor dumpen drugsafval’ (1)?

2. Wat vindt u van de resultaten van het onderzoek van de ChristenUnie Gelderland waaruit blijkt dat het aantal drugsdumpingen in de provincie Gelderland toeneemt? Hoe verklaart u deze?

3. Kunt u verklaren hoe het kan dat het fonds ter cofinanciering van opruimkosten van drugsafval slechts voor de helft van 400.000 euro opruimkosten is aangeschreven in 2015 (zoals u dit voorjaar in antwoord op eerdere schriftelijke vragen aan ons berichtte (2)), terwijl er in 2015 160 dumpingen plaatsvonden, met gemiddelde opruimkosten van 20.000 euro? Hoe komt het volgens u dat veel mensen geen beroep doen op het fonds?

4. Bent u bereid in overleg met de provincies het fonds zo in te laten richten dat mensen die met drugsdumping te maken hebben, binnen een maand, in plaats van pas een jaar later, een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming in de kosten?

5. Bent u bereid in overleg met de provincie Brabant en andere provincies het fonds zo in te richten dat financiering van een hoger percentage van de kosten mogelijk wordt?

6. Kent u de suggestie van Officier van Justitie Gelissen, die ervoor pleit dat daders van drugsdumping en productie van drugs verplicht worden een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert? Bent u bereid eraan bij te dragen dat dit mogelijk wordt? Zo ja, hoe?

7. Bent u bereid met de provincies om de tafel te gaan zitten om te overleggen hoe ook in andere provincies geleerd kan worden van de taskforce drugs van de provincies Brabant en Zeeland, ook aan de hand van de evaluatie van de taskforce die binnenkort zal verschijnen? Bent u verder bereid met deze provincies te bespreken welke knelpunten zij ervaren in de bestrijding van drugscriminaliteit en drugsdumping en de Kamer over de uitkomsten daarvan te berichten?

8. Wat vindt u van de suggestie van de directeur van de taskforce, de heer Hermans, die tijdens een door de Statenfracties van de ChristenUnie in Gelderland en de ChristenUnie/SGP in Brabant belegde conferentie, opriep tot het bijhouden van betere jaarlijkse rapportages op het thema ondermijning en drugscriminaliteit? Bent u bereid daarover in gesprek te treden met de taskforce en de Kamer over de uitkomsten van dat gesprek te berichten?

----

(1) http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/criminelen-wijken-uit-naar-gelderland-voor-dumpen-drugsafval-1.6399278

« Terug

Archief > 2016 > september

Geen berichten gevonden