"De staat van de Brabantse Samenleving" - bijdrage ChristenUnie-SGP bij behandeling provinciale begroting Brabant

29-11-2016 15:40 29-11-2016 15:40

Kort voor de zomer waren wij in Luyksgestel. Een paar dagen nadat daar een enorme ramp had voltrokken. Kapotte daken, verslagenheid, radeloosheid was wat wij aantroffen. De opmerking van één persoon bleef ons bij. "Ik geef heel graag steun aan mensen na een ramp, waar ook ter wereld. Maar wat als er iets in Brabant gebeurt, iets verder van Den Haag, wat zien we dan terug?"

We mogen dankbaar zijn voor de rijkdom en mogelijkheden die we in Brabant hebben, maar onze fractie heeft ook zorgen. De afgelopen jaren zijn er stevige maatregelen genomen om inkomsten en uitgaven van de overheid structureel in balans te krijgen. Denk aan de ingrepen in de woningmarkt, de AOW, de arbeidsmarkt, de langdurige zorg. In de provinciale begroting merken we daar niet direct iets van, maar we merken het wel in de staat van de Brabantse samenleving waar we midden in staan als provinciale overheid. 

De ingrepen van de afgelopen jaren hebben hun prijs gekend. De lasten voor burgers zijn toegenomen en de schuldenpositie van huishoudens zijn verslechterd. De economische groei is broos, en de langdurige werkloosheid blijft relatief hoog. Deze gevolgen leiden tot onrust en onvrede. Na de verkiezingen in Amerika is het debat hierover ook in Nederland volop gaande. Het is goed om als overheid en volksvertegenwoordigers dit blijven te beseffen en hiervan niet weg te kijken.

Het kabinet durft het aan te zeggen dat ons land sterker uit de crisis is gekomen. Maar de paradox is dat ondanks de economische herstelbeweging de bevolking zich bezorgd toont over maatschappelijke spanningen en uiting geeft aan sociale onvrede. Er is een kloof tussen de leefwerelden van autochtoon en allochtoon, tussen de belangen van jongeren en die van ouderen, tussen werkenden-met-een-vaste-baan en niet-werkenden.

Deze zorg was voor de CU-SGP fractie dan ook de reden waarom wij vorig jaar de inzet van de provincie om de sociale veerkracht van Brabant en de Brabanders te versterken centraal hebben geteld. Op elk beleidsterrein dient de vraag gesteld te worden hoe wij als provinciale overheid de sociale veerkracht van onze samenleving als geheel en burgers individueel dienen. Niet de economie centraal, maar de burger centraal. We zijn dan ook blij met de toezegging van de gedeputeerde dat hij hier invulling aan wil geven.

Een samenleving wordt niet gelukkig van geld alleen, maar leeft van gedeelde idealen en onderlinge betrokkenheid. Hierin hebben burgers een opgave, maar de overheid ook. Die moet bestendig en betrouwbaar zijn, houvast kunnen bieden in tijden van grote verandering. 

Wij zijn dankbaar dat we veel van die idealen en betrokkenheid zien in het handelen van onze provincie. In de voorliggende begroting zien we daarvan meer en meer een uitwerking. Wij stellen vandaag dan ook geen majeure wijzigingen voor maar willen wel een aantal accenten uitlichten waarin de provincie haar zichtbare betrokkenheid bij de vraagstukken die spelen in de samenleving kan tonen. 

Als eerste denken wij hierbij aan de jonge boeren. Wij vragen de provincie om onze jonge boeren blijvend te ondersteunen. Zij zijn de toekomst van de veehouderij in Brabant.

Wij vragen aandacht voor de continuïteit van de veerverbindingen in Brabant. De veren vormen een belangrijke schakel in de infrastructuur in Brabant en zijn voor veel scholieren van groot belang.

Wij vragen aandacht voor de ondersteuning van het regionaal distributiecentrum van de voedselbank in Tilburg. De voedselbank heeft niet enkel een belangrijk ondersteunende rol voor veel gezinnen in Brabant, maar helpt ook bij het tegengaan van voedselverspilling.

Ook blijft bij ons de drugsaanpak onveranderlijk hoog op de agenda staan. Drugs is en blijft troep. We moeten de hele infrastructuur waar criminelen gebruik van maken oprollen. Hier zullen wij als fractie tegen blijven strijden. Ook moeten we verslavingen tegen gaan. We willen dat particulieren financieel beter ondersteund worden bij het opruimen van het afval van drugsdumpingen.

Wij mogen ons politieke werk doen vanuit de opdracht die God ons geeft in Romeinen 15: 1 en 2 

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend is voor hem.”

Die inzet wensen wij het college, de Staten en de ambtelijke organisatie toe.

« Terug

Reacties op '"De staat van de Brabantse Samenleving" - bijdrage ChristenUnie-SGP bij behandeling provinciale begroting Brabant'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.