Een goed natuurbeleid

dinsdag 29 november 2016 16:02

Al van jongs af aan ben ik jaarrond graag in het veld te vinden. Heerlijk de natuur in en genieten van de schepping. In het voorjaar hielp ik als klein jongetje al mee bij het beschermen van de weidevogels en het bestrijden van kraaien en eksters. In de zomer telde ik midden in de nacht de nachtzwaluwen in het Bargerveen of liep met een groot net het veen af om watersnippen en vangen en te ringen. Als de erwten de grond in gingen werden we gebeld door de boeren om de duiven te bestrijden die graag een erwtje lusten. Ik keek uit naar 15 oktober, de start van het jachtseizoen waarna we elke zaterdag het veld in trokken om te ‘oogsten’ uit de natuur. Een zorgvuldig afschot van eend, haas, konijn en fazant zonder de wildstand te bedreigen. Een beter stukje biologisch vlees kan ik me niet indenken. En als het vroor dan waren we met een bijl in het veld te vinden om het water open te houden voor de eenden. Voor mij zijn beschermen, genieten en benutten van de rijkdom in de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de Statenvergadering afgelopen vrijdag bespraken we het nieuwe natuurbeleid waar de provincie vanaf januari een grote verantwoordelijkheid in krijgt. Ik ben blij dat de verantwoordelijkheid straks bij de provincie komt te liggen. Er komt zo meer ruimte voor gebiedsgericht natuurbeleid dat vormgegeven wordt door mensen met passie voor hun omgeving. In zo’n beleid herken ik me weer en waan ik me weer dat jongetje van 12 die elke dag de natuur in trok om te beschermen, genieten en te benutten.

Een goed natuurbeleid kan niet zonder een goede ruimtelijke sturing, een passende beloning voor geleverde diensten, samenwerking tussen overheid, terrein beherende organisaties, boeren en particulieren, en langjarige kaders voor doelen en vergoedingen. Jacht is daarbij een belangrijk onderdeel voor schadebestrijding en populatiebeheer. Dat moet wel transparant gebeuren maar niet omgeven met bureaucratische regels die niet eenduidig zijn. Er moet sprake zijn van planmatig beheer op basis van tellingen vooraf en verantwoording van afschot achteraf. Uit ervaring weet ik dat een goede jager dit altijd al doet. Een jager kent zijn veld en zal nooit teveel schieten want dat schaadt de toekomstige wildstand. Hij weet exact welk wild er in zijn veld aanwezig is en waar bestrijding noodzakelijk is. Dat stukje vertrouwen mogen we ook toevertrouwen aan de wildbeheereenheden.

Ik vind het belangrijk dat wat in het kader van populatiebeheer wordt afgeschoten ook daadwerkelijk in de voedselketen gebracht wordt. Er zijn nu al mooie initiatieven zoals ‘Hollands Wild’ die zich inzetten om een lekker stukje gans als wildbraad voor iedereen bereikbaar te maken. Zo ontstaat er draagvlak en weten we weer waar ons stukje vlees vandaan komt en wordt goed wild niet vernietigd maar genuttigd.

Ik zet me graag als Statenlid in voor een goed natuurbeleid waarbij we met respect omgaan met de schepping. Waar we mogen genieten, beheren en benutten. Een mooie uitdaging voor de provincie om hier het juiste beleid voor te voeren als een goed rentmeester.

Hermen Vreugdenhil
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden