Emmaüslezing “Voltooid Leven?” 9-4-2017 Eindhoven

Emmauslezing09-04donderdag 30 maart 2017 20:49

Steeds meer ouderen hebben het gevoel dat hun leven voltooid is. Ze zijn klaar met het leven. Ze hebben gedaan wat ze wilden doen. Ze willen het leven waardig afsluiten met behulp van de dokter. 
In deze lezing gaat prof. Maarten Verkerk het fenomeen “voltooid leven” verkennen. Waar gaat het eigenlijk om? Wat speelt er bij ouderen die hun leven als voltooid ervaren? Hij verkent dit onderwerp door enkele verhalen van ouderen te vertellen en door het geven van een nadere analyse. Daarna stelt hij de vraag aan de orde wat de taak van de overheid is: moet zij dit soort doodswensen faciliteren? Hij sluit af met de vraag waar de uitdaging voor kerk en samenleving liggen.

Spreker: prof. dr. Maarten Verkerk
Plaats: Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2, Eindhoven
Datum: zondag 9 april 2017
Tijd: 20 uur. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur 
Toegang: gratis, collecte na afloop

Afgelopen jaar heeft de Commissie voltooid leven aanbevolen “dat het niet wenselijk is om de huidige juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding te verruimen”. Minister Schippers heeft dit advies vervolgens naast zich neergelegd. De discussie hierover is nog steeds gaande. Maarten Verkerk was lid van de genoemde commissie, ook wel de Commissie Schnabel genoemd. Hij is actief in de zorgwereld en tevens hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht. 
Een heel actueel en delicaat onderwerp dat wordt besproken door een betrokken en zeer deskundig persoon die de thematiek uit eerste hand kent. Na afloop is er gelegenheid om hierover met elkaar na te praten.

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden