'De situatie in het buitengebied is al jaren onhoudbaar'

09-04-2018 15:01 09-04-2018 15:01

Drugsdumping, agressie tegen toezichthouders, afvaldumpingen en motorcrossen. Het loopt de spuigaten uit in de Brabantse natuurgebieden. De ChristenUnie-SGP fractie vraagt hier al lange tijd aandacht voor. Om dit nog eens extra te onderstrepen heeft ChristenUnie-SGP Brabant het initiatief genomen om een rondetafelgesprek te organiseren met verschillende terreinbeherende organisaties, Statenleden en ambtenaren van de provincie. Ook de boswachters zijn het meer dan zat. Dit werd nog eens stevig onder de aandacht gebracht door de actie die gehouden werd bij de ingang van het provinciehuis. Aanhangers vol vuilniszakken, lege vaten en andere rommel werd voor aller oog neergezet.

Terreinbeherende organisaties hebben een schatting gemaakt van het aantal afvaldumpingen per jaar. Aan de hand van een telling van het aantal drugsdumpingen in 40% van de Brabantse natuur is berekend dat er per jaar zo’n 5000 afvaldumpingen zijn. Daarnaast zijn er allerlei andere vormen van overlast zoals wildcrossen, loslopende honden, rijden buiten de paden en (drugs)criminaliteit.

Toezicht en handhaving in het buitengebied staat al lange tijd onder druk. Door onderbezetting bij zowel groene BOA’s als politie is het onmogelijk om alle vormen van overlast te voorkomen. De provincies hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om extra toezicht mogelijk te maken. Terreinbeheerders krijgen een vast bedrag per hectare om tegemoet te komen aan de kosten van het openstellen van een gebied. Een extra toezichtsbijdrage van €17 per hectare kan worden toegekend, maar het is aan elke provincie afzonderlijk om te beslissen of deze extra bijdrage wordt ingezet.

Gedeputeerde Staten van Brabant hebben vorig jaar besloten om geen geld ter beschikking te stellen voor een extra toezichtsbijdrage. Dit terwijl deze extra bijdrage zo hard nodig is. ‘De provincie weet van de aard en omvang van de problemen in het Brabantse buitengebied. De situatie is al jaren onhoudbaar. Het wordt tijd dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de extra toezichtsbijdrage toe gaat kennen. Terreinbeheerders hebben al aangegeven met deze extra subsidie een goede basis te kunnen leggen voor de toezicht en handhaving in het buitengebied,’ aldus Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de provinciale ChristenUnie-SGP fractie. Dit is echter maar een begin. Organisaties die deelnamen aan het rondetafelgesprek gaven aan dat er veel meer nodig is dan alleen financiële middelen. Van de provincie wordt met name verwacht dat zij de regie neemt. De krachten moeten gebundeld worden om de grootschalige problemen in het buitengebied de baas te worden. Bij de behandeling van de perspectiefnota over twee weken zal de ChristenUnie-SGP fractie dan ook met voorstellen komen om nu ook echt werk te maken van voldoende toezicht in het buitengebied.

« Terug

Reacties op ''De situatie in het buitengebied is al jaren onhoudbaar''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.