Dolle drugsweek in Brabant, provincie mag gedupeerden niet in de kou laten staan

Drugsdumpingvrijdag 19 oktober 2018 14:22

In de afgelopen weken is Brabant weer overspoeld door drugsdumpingen. De omvang en brutaliteit van de dumpingen nemen inmiddels steeds grotere omvang aan. De risico’s en financiële consequenties van de dumpingen voor burgers nemen ook toe. De oppositiefracties in Provinciale Staten roepen het provinciebestuur op om een deel van de kosten van het opruimen van drugsdumpingen snel weer te vergoeden.

Hermen Vreugdenhil, Statenlid voor de ChristenUnie-SGP: “Zonder een vergoedingsregeling neemt de aangiftebereidheid van grondeigenaren af. Dit belemmert de kansen voor onderzoek waardoor de pakkans voor criminelen verminderd wordt. Ook neemt het risico toe dat grondeigenaren het afval eigenhandig gaan verwijderen met alle risico’s voor mens en milieu van dien. Wij vinden de situatie zo nijpend dat de provincie haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen om te komen tot een adequate Brabantse drugsdumpregeling.”

De voltallige oppositie in Provinciale Staten sprak in september al de wens uit dat alle gedupeerden van drugsdumpingen in Brabant die in 2018 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden de garantie zouden krijgen dat zij in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de opruimkosten onder dezelfde condities zoals die in de voorgaande jaren van toepassing was. De partijen deden hiervoor een concreet voorstel dat echter niet op de steun van de coalitiepartijen in Provinciale Staten kon rekenen.

Vreugdenhil: “De situatie van de laatste weken laat zien dat er geen tijd te verliezen is. Wij willen de gedupeerden niet in de kou laten staan. Het is niet eerlijk dat zij op moeten draaien voor opruimkosten van deze rotzooi. Wij roepen het college dan ook op om met elke grondeigenaar die door een drugsdumping gedupeerd is contact te leggen zodat de omvang van de geleden schade in beeld blijft. Ook willen wij dat het college bij de begrotingsbehandeling met een voorstel komt om de kosten voor gedupeerde grondeigenaren weer te vergoeden.”

« Terug

Archief > 2018 > oktober

Geen berichten gevonden