Mensenhandel, het is dichterbij dan je denkt

mensenhandel.jpgdinsdag 04 december 2018 23:00

De begroting voor het afgelopen jaar is vastgesteld. Een veelvoud aan amendementen en moties is ingediend. De ChristenUnie-SGP Statenfractie heeft dit jaar stevig ingezet op mensenhandel, een stevig probleem in Brabant waar meer aandacht voor moet zijn.

‘We horen regelmatig in het nieuws dat het goed gaat met onze economie. Dit wordt in allerlei sectoren gemerkt. Er zijn niet voldoende Nederlandse arbeidskrachten beschikbaar om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Daarom worden ook veel arbeiders van buiten Nederland ingezet. Deze mensen werken en wonen echter vaak in slechte omstandigheden. Economische uitbuiting is een groot probleem. Mensen werken vaak onder het Nederlandse minimumloon of hun loon wordt door het uitzendbureau ingehouden. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en vatbaar voor andere vormen van uitbuiting. Denk hierbij aan slecht huisvesting voor hoge prijzen of seksuele uitbuiting. 

Een toezichthouder die bij een recent gehouden kenniscafé aan het woord kwam schetste de leefomstandigheden waarin hij wekelijks arbeidsmigranten aantreft. Mensen mogen alleen tussen bepaalde tijdstippen slapen omdat het bed dan weer aan een ander verhuurd wordt. Zo wordt een matras wel drie keer per dag verhuurd. Denk ook aan de slechte omstandigheden waarin veel buitenlandse chauffeurs zich bevinden. Het vraagstuk is erg groot. We zijn trots op onze Brabantse economie maar willen niet wegkijken van deze mensonterende omstandigheden. Onze economie moet radicaal anders ingericht worden. Hiervoor is een brede, fundamentele discussie op dit onderwerp nodig. De ChristenUnie-SGP fractie heeft brede steun gekregen in Provinciale Staten om bij het plan van aanpak arbeidsmigratie nadrukkelijk aandacht te hebben voor mensenhandel en samen met het RIEC te werken aan een aanpak die leidt tot bewustwording en samenwerking om mensenhandel in Brabant tegen te gaan.

« Terug

Archief > 2018 > december

Geen berichten gevonden