ChristenUnie-SGP: Laat gedupeerden drugsdumpingen niet in de kou staan

drugs.jpgdonderdag 17 januari 2019 08:25

De ChristenUnie-SGP in Brabant wil dat de provincie haast maakt met een nieuwe regeling om gedupeerden van drugsafvaldumpingen tegemoet te komen. Sinds 1 januari 2018 draaien grondeigenaren volledig op voor de kosten van het verwijderen van drugsafval.

Onderhandelingen met het Rijk over vergoedingen voor gedupeerde grondeigenaren hebben tot op heden niets opgeleverd. De Brabantse Statenfractie van de ChristenUnie-SGP vindt dit ontoelaatbaar en roept de provincie op om zo snel mogelijk met een eigen compensatieregeling te komen.

De afgelopen jaren is Brabant steeds vaker geteisterd door drugscriminelen die hun afval dumpen in natuurgebieden en woonwijken. De rekening voor het opruimen van dit drugsafval kan in de tienduizenden euro’s lopen en wordt gepresenteerd aan de grondeigenaren. Tot en met het jaar 2017 konden grondeigenaren 50% van de kosten bij de provincie terugvragen, mits er aangifte was gedaan en het afval werd aangeboden voor sporenonderzoek en bemonstering om de daders te kunnen achterhalen. Nadat de regeling in 2017 afliep zijn er onderhandelingen tussen het Rijk en provincies gaande over een nieuwe regeling. “We zijn nu meer dan een jaar verder en er ligt nog steeds geen nieuwe regeling. We kunnen gedupeerden van drugsdumpingen niet langer in de kou laten staan en moeten deze slachtoffers voor 100% tegemoetkomen in de kosten,” aldus Hermen Vreugdenhil. “Waar onze buurprovincies, Zuid-Holland en Gelderland inmiddels met een eigen regeling zijn gekomen, blijft de provincie Brabant achter”.

De ChristenUnie-SGP wijst erop dat er naast grote financiële consequenties voor mensen die een drugsdumping op hun land aantreffen, ook de veiligheid van mensen in het geding is. Vreugdenhil: “Als je ervanuit gaat dat je zelf voor de enorme kosten van het opruimen van drugsafval op moet draaien dan kan het aantrekkelijk lijken om de vaten zelf van je grond weg te halen. Dat is extreem gevaarlijk en het zorgt er ook voor dat opsporing van de daders sterk wordt bemoeilijkt”. De ChristenUnie-SGP wil dan ook dat de provincie niet alleen met terugwerkende kracht voor 2018, maar ook voor 2019 zo snel mogelijk met een compensatieregeling komt.

De fracties van ChristenUnie-SGP en CDA Brabant hebben het college hierover vragen gesteld die zij graag zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien.

« Terug

Archief > 2019 > januari

Geen berichten gevonden