Geslaagde verkiezingsavond: Samenwerking werkt

IMG-20190228-WA0023.jpg01-03-2019 12:00 01-03-2019 12:00

Afgelopen donderdag waren de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Peter Schalk (SGP) aanwezig op de verkiezingsavond in Werkendam met als thema: ‘Samenwerking werkt’. Ook Hermen Vreugdenhil en Henk van Zelst, de nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant waren aanwezig.

Het was een mooie avond waarin belangrijke vragen aan de orde kwamen:
• Hoe zorgen we er in Brabant voor dat starters, studenten en ouderen geschikte huisvesting kunnen vinden?
• Hoe gaan we invulling geven aan de energietransitie?
• Nederland is koploper wat betreft drugsproductie, beseffen we wel wat hier de gevolgen van zijn voor mens en natuur?
Over woningbouw:
Wij willen dat er in de Brabantse Agenda Wonen aandacht komt voor sociale woningbouw, nieuwe woonvormen voor studenten en ouderen. Wij willen meer ruimte voor bouwen in kleine kernen om doorstroming in dorpen te bevorderen. Meer aandacht voor een goede ontsluiting voor kleine, meer afgelegen dorpen en steden.
Over energie:
Wij willen zorg dragen voor de schepping en een duurzame bijdrage leveren voor toekomstige generaties. Tegelijk willen wij niet dat mensen in financiële problemen raken door keuzes die gemaakt worden door de overheid. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Iedereen moet mee kunnen doen in de verandering naar schone energie.
Over drugs:
Drugs ontwricht onze samenleving. Verslavingen brengen mensen aan de grond. Dumpingen van afval vervuilen onze natuur en onze straten. ChristenUnie-SGP wil radicaal kappen met drugs.  Door mensen te steunen die getroffen zijn. Door samen de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. Wij willen stevig investeren in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit.
Hermen Vreugdenhil, Henk van Zelst en Eerste Kamerleden Mirjam Bikker en Peter Schalk verzorgden een boeiende avond een gingen in gesprek met de aanwezigen over belangrijke vraagstukken in Brabant.

« Terug

Reacties op 'Geslaagde verkiezingsavond: Samenwerking werkt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.