Persoonlijke introductie Hermen Vreugdenhil

hermenvzaterdag 14 oktober 2006 19:34

Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker ChristenUnie-SGP provinciale statenverkiezing 7 maart.

De eerste vraag die je vaak bij het voorstellen wordt gesteld is: Waar kom je vandaan? Wat zijn je ‘roots’? Voor mij een niet zo kort te beantwoorden vraag. Ik ben geboren Antilliaan (Curaçao) maar heb het grootste deel van mijn lagere schooltijd in Berkel & Rodenrijs, onder de rook van Rotterdam doorgebracht. In mijn middelbare schooltijd heb ik in Emmen, qua natuurschoon één de mooiste streken van Nederland, mogen wonen. Al deed mijn studentenstad Wageningen, ingeklemd tussen Veluwe en Nederrijn, daar niet veel voor onder. Ik heb mijn studie afgerond aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp in de richting Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening en ben daarna gaan werken voor de toen net geprivatiseerde Dienst Landbouw Voorlichting. Hier heb ik, op enkele vakanties en de acht van Chaam na, mijn eerste Brabantse ervaring opgedaan. Als adviseur bij DLV heb ik in opdracht van het ministerie van LNV mogen werken aan de opzet van de reconstructiewetgeving en de opzet van enkele Brabantse reconstructie pilots.

Sinds augustus woon ik met mijn vrouw Petra en drie zoons (0, 3 en 5 jaar) in Nieuwendijk. Ik ben lid van de Gereformeerde kerk in Almkerk.

Politiek werd ons thuis met de paplepel ingegoten en stond hoog op de gespreks/discussie agenda aan tafel. Wij zijn bij ons thuis dan ook allen actief geweest in de jongeren politiek. In Wageningen heb ik dat doorgetrokken en me actief ingezet voor de lokale ChristenUnie fractie.

In 2001 werd ik gevraagd als adviseur bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland en ben ik in Breda gaan wonen. Bij de bestuursacademie kan ik mijn drive om me in te zetten voor de verbetering van het openbaar bestuur volop kwijt. Het is heerlijk om een vertaling te maken van actuele ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en eigen inzichten naar organisatie- en persoonlijke ontwikkeling van en voor ambtenaren en overheidsorganisaties. Het is hierbij altijd weer een uitdaging om in gesprek te zijn met en oplossingen te genereren voor gemeenten, provincies en waterschappen over knelpunten en ontwikkelingen en als schakel te kunnen functioneren tussen Den Haag (nieuwe wetgeving) en de uitvoering door decentrale overheden.

Maar de drang om je vakinhoudelijke kennis en visie ook te mogen kleuren met je politieke ‘couleur local’, blijft. En dat is voor mij een christelijk-sociale kleur, gefundeerd op normen en waarden zoals gesteld in de bijbel.

Vanuit dat FUNDAMENT wil ik dat ook omzetten naar een praktisch politieke stellingname. Drie zaken die me na aan het hart liggen en waar ik me in de komende periode hard voor wil maken zijn:

  • Jeugdzorg, het is onbestaanbaar dat een urgente zorgvraag op de wachtlijst moet worden geplaatst.
  • Woningmarkt, er dienen voldoende woningen beschikbaar te zijn voor starters en de doorstroming zal moeten worden bevorderd, ook in de kleine kernen.
  • Vitaal platteland, een platteland met een duurzame agrarische sector als belangrijke peiler met specifieke aandacht voor de agrarische gezinsbedrijven. 

Het is een eer en een uitdaging tegelijk om mij als lijsttrekker namens ChristenUnie en SGP onder Gods zegen in te mogen zetten om het christelijk geluid in de provinciale staten van Brabant te laten klinken.

Hermen Vreugdenhil  (lees speech van Hermen)

Wordt een vriend van Hermen op Hyves: http://hermenvreugdenhil.hyves.nl 

Lees de lijsttrekkerpagina van Hermen op de site van Omroep Brabant

« Terug

Archief > 2006 > oktober

Geen berichten gevonden