Schriftelijke vragen m.b.t. Jaar van de Molen

dinsdag 19 december 2006 21:58

Geacht College,

Omdat 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van de Molen is extra aandacht voor de Brabantse molens een logisch gevolg, temeer omdat Noord-Brabant met Groningen de grootste achterstand heeft bij molenrestauraties. Provinciale Staten heeft zich al meerdere malen ingespannen om extra geld beschikbaar te stellen voor het behoud van de cultuurhistorische panden. Bovendien staat in het Bestuursakkoord dat in deze bestuursperiode extra aandacht besteed wordt aan monumenten als molens.

1. Is er een verklaring waarom de restauratieachterstand in Noord-Brabant zo groot is kunnen worden?

2. Is het college met ons van mening dat het Jaar van de Molen moet worden benut om een hogere prioriteit te geven aan het behoud van de vele Brabantse molens?

3. Op welke wijze denkt het college het Jaar van de Molen in de provincie uit te dragen en impulsen te geven aan eigenaren van molens (Molenstichtingen en verenigingen) opdat het Jaar van de Molen ook in de provincie Noord-Brabant tot tastbare resultaten zal leiden?

4. Is het college bereid op de korte termijn te zoeken naar extra financiële middelen om Molenstichtingen te helpen met cofinanciering, juist nu het Rijk 140 miljoen euro beschikbaar stelt voor een éénmalige inhaalslag?

5. Is het College bereid op korte termijn een bijeenkomst te beleggen voor de eigenaren van molens teneinde zoveel mogelijk actuele informatie te delen en te zorgen voor ondersteuning bij aanvragen voor restauratie van molens?

Hoogachtend,

H.A.G. Hellegers (PvdA)
J.J. Luteijn ChristenUnie-SGP

« Terug

Archief > 2006 > december

Geen berichten gevonden