Wij gaan voor een waarde(n)vol Brabant! U ook?

hermenvzaterdag 27 januari 2007 23:49

27 januari 2007
ChristenUnie-SGP wil werken aan een waardevol Brabant met een juiste balans tussen eerlijk ondernemerschap en verantwoord rentmeesterschap. Duurzame welvaart vraagt om immers om zorg voor mens én schepping. Maar ChristenUnie-SGP wil óók werken aan een waardenvolle Brabantse samenleving die gekenmerkt wordt door onderlinge verbondenheid. Waar ruimte is om voor elkaar te zorgen en met elkaar te leven. Samen werken aan een welvaart die duurzaam is, zodat we een Brabant achterlaten dat onze kinderen niet minder maar meer mogelijkheden biedt.

In ons programma neemt de aandacht voor gezins- en jongerenbeleid dan ook een prominente plaats in. Wij gaan voor een waarde(n)vol Brabant! U ook?”

Met ChristenUnie-SGP kiest u voor:

investeren in gezin en jongeren;
opkomen voor de agrarische sector als peiler van een vitaal platteland;
werken aan een duurzame samenleving.

« Terug

Archief > 2007 > januari

Geen berichten gevonden