Beste Statenlid Brabant hoopt op tweede zetel

Luteijna23woensdag 21 februari 2007 17:05

WERKENDAM - Trots is hij er best een beetje op. Vorige week bleek uit een enquête van dagblad Trouw dat hij door zijn collega’s was verkozen tot beste Statenlid van de provincie Noord-Brabant van de afgelopen vier jaar. ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Jan Luteijn (47): „Het geeft aan dat onze inbreng als kleine fractie wordt gewaardeerd.”

De Werkendammer, die ook wethouder is in zijn woonplaats, heeft enkele mogelijke verklaringen voor de positieve enquête-uitslag. „Als fractie zijn we altijd actief met vragen, moties en amendementen. We slaan geen vergadering over. Gelukkig heb ik daarvoor ook altijd de gezondheid en kracht voor mogen ontvangen.”

Een heldere verwoording van standpunten is volgens Luteijn ook niet onbelangrijk. „Als kleinste fractie krijgen we als laatste spreektijd en die is niet erg lang. Als je als laatste aan de beurt bent, is iedereen al moe van het luisteren naar anderen. Opbeurend vond ik dat iemand in de pauze een keer zei: Jan, wat jij zei, dát heb ik onthouden.”

De verkleining van het aantal Statenleden na de komende verkiezingen heeft vooral gevolgen voor de kleine fracties, zo wordt algemeen aangenomen. De vraag is of zij in staat zijn meer stemmen te halen, die nodig zijn om hun plek in de Statenzaal te behouden. Lange tijd maakte Luteijn zich zorgen over hoe het verder moest met de CU/SGP in Brabant. „Het kwam op me af dat onze fractie na een periode van ruim twintig jaar uit de Staten zou kunnen verdwijnen. Als CU/SGP hebben we altijd -in goede samenwerking en met een gezamenlijke kieslijst- voor een zetel gezorgd. Als onze stem niet meer wordt gehoord, zal de naam van de Schepper niet meer in de Brabantse Statenzaal worden genoemd. Van het CDA -de grootste partij in Brabant- valt op dat punt helaas niet veel te verwachten.”

De gedachte aan het dreigende verlies van de enige zetel liet Luteijn na de Kamerverkiezingen in november vorig jaar toch los. „De uitslag liet zien dat het aantal CU-stemmers in Brabant was verdrievoudigd tot 22.000. Met de SGP-stemmen erbij kom je op 27.000. Ik verwacht dat we onze zetel kunnen vasthouden. Diep in mijn hart hoop ik zelfs op eentje extra.”

Een tweede stoel zou het werk voor Luteijn en de nieuwe lijsttrekker een stuk verlichten. „Als eenmansfractie krijgen we steun van een fractieassistent. Het zou echter nog beter zijn als we de taken over nog meer mensen konden verdelen.”

Ondanks de grote werkdruk heeft de CU/SGP-fractie volgens het Werkendamse Statenlid mooie dingen bereikt. „De mogelijkheid voor een fractieassistent is er op initiatief van ons gekomen. Verder hebben we voor elkaar gekregen dat er vanuit de provincie enkele miljoenen euro’s extra beschikbaar kwamen voor voorzieningen in de kleine kernen”, aldus Luteijn.

„Belangrijk is ook dat onze fractie het onderwerp waarden en normen weer op de agenda heeft gekregen. In diverse gespreksronden hebben we met andere fracties kunnen praten over wat ons als volksvertegenwoordiger ten diepste drijft. Het mooie is dat die gesprekken mogelijkheden bieden om vanuit Gods Woord iets te zeggen over identiteit en integriteit.”
Bron: Reformatorisch Dagblad

« Terug

Archief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden