Impressies 1e kwartaal 2007

Luteijna23zaterdag 17 maart 2007 23:09

Met enige weemoed zet ik mij aan schrijven van deze impressie. Immers dit is mijn laatste impressie van vier jaren statenlidmaatschap. Vanaf de vraag eind 2002 of ik als lijsttrekker zou willen optreden voor ChristenUnie-SGP heb ik de lezers impressies gegeven van mijn werk, overigens met genoegen!

De verkiezingsuitslag werd 7 maart met spanning afgewacht. Tientallen leden van SGP en ChristenUnie waren met Hermen en mij benieuwd naar de echte uitslag. Peilingen gaven immers al dagen aan dat we winst boekten, misschien wel zoveel dat we twee zetels konden halen. Tegen de klok van 12 uur was echter duidelijk dat we weliswaar een geweldige stemmenwinst hebben gerealiseerd (van 12000 naar 21000) maar dat we één statenlid zouden mogen leveren. Hermen Vreugdenhil zal vanaf 15 maart ons in de staten van Noord-Brabant vertegenwoordigen.

Tot onze vreugde boekten we in alle 68 gemeenten winst. In gemeenten als Moerdijk waar we in 2003 fors verloren vanwege ons standpunt over Moerdijkse Hoek, maar ook in gemeenten als Aalburg, Steenbergen, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Dat blijven echte bolwerken met hoge percentages voor ChristenUnie-SGP, maar overal stemden meer kiezers op onze lijst dan de vorige keer. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dan de stemmenwinst in al die andere grote en kleine Brabantse gemeenten, echt om klein van te worden. Ik realiseer me dat deze stemmen vooral van ChristenUnie afkomstig zijn. Deelname aan het kabinet én het positieve imago van de ChristenUnie hebben grote groepen kiezers opnieuw gemotiveerd om op onze combinatielijst te stemmen.

Er is ook hard gewerkt in de campagne. Een team van zes mensen heeft maanden aan de voorbereidingen gewerkt en de resultaten waren uitstekend. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, maar de kaarten, de spandoeken, de advertenties en de posters zijn velen opgevallen. Er zijn twee volle dagen uitgetrokken om met de kopgroep van de kandidatenlijst op werkbezoek te gaan. En op drie avonden zijn er in Roosendaal, Eindhoven en Almkerk verkiezingsavonden gehouden.

Mijn afscheid was woensdag 14 maart. ’s Morgens nog enkele bespreekstukken waarbij ik bij één van de voorstellen over de Commissie Beleidsevaluatie nog enkele persoonlijke woorden heb uitgesproken. Deze bijdrage staat ook op de website. En ’s middags werd van 52 Statenleden afscheid genomen. Er is een band gegroeid met velen van hen. Vier jaar lang, haast elke vrijdag zijn we met elkaar opgetrokken. Er is heel veel overlegd, bediscussieerd en besloten, met voor- of tegenstemmen.
Met veel collega’s heb ik ook hartelijke en open gesprekken gevoerd. Over thuis, over ons andere werk, over de kerk, over de landelijke of lokale politiek. Over vreugde en zorgen in onze levens.
Dat geeft een afscheid toch een weemoedig karakter. Maar er heerste ook vreugde over de zegeningen die we hebben mogen ervaren.

Met negen collega’s ontving in van de Commissaris van de Koningin een Koninklijke Onderscheiding. Ik ben onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau voor 12 jaren volksvertegenwoordiger. Een eervol moment, om even stil te zijn. Mijn vrouw Marja, onze vijf kinderen met aanhang, onze kleinzoon Dirk-Jan en mijn ouders waren getuige van de uitreiking. Een vreugdevolle dag!

 


In dit kwartaal is alleen op 2 februari een PS vergadering gehouden. Twee majeure onderwerpen stonden centraal: Moerdijkse Hoek en Gratis OV. Wat Moerdijkse Hoek betreft hebben wij alles afwegende gekozen om GS opdracht te geven een streekplanherziening voor te bereiden. Daarmee kan op termijn max. 150 ha. bedrijventerrein voor logistieke activiteiten worden ontwikkeld. Omdat onze fractie de enige oppositiefractie was die de coalitie steunde, leverde mij dat een stevig debat op. Ten aanzien van OV hebben wij allereerst kwalitatiever en frequenter OV bepleit, ook op het platteland. Daarop aanvullend zijn wij bereid ouderen en kinderen gratis te laten reizen. Uiteindelijk is na veel beloftes van bepaalde fracties unaniem besloten dat er eerst drie grote pilots met gratis/goedkoop OV komen. Nadat de resultaten hiervan bekend zijn, kiest PS pas definitief voor heel Brabant.

Overige activiteiten in dit kwartaal

 • 08 januari Sprang-Capelle Vergadering Campagneteam
 • 09 januari Den Bosch Stuurgroep kerntaken
 • 11 januari Den Bosch Nieuwjaarsreceptie
 • 15 januari Andel Bestuursvergadering Prov. Ver. SGP
 • 16 januari Tilburg PON gesprek met zwevende kiezers
 • 17 januari Zevenbergen Commissie Moerdijkse Hoek
 • 19 januari Den Bosch Gesprek met Stichtingsraad Omroep Brabant
 • 24 januari Den Bosch Gesprekken met het veld over Jeugdzorg
 • 26 januari Deurne Werkbezoek Agro & Co
 • 8 februari Den Bosch Bezoek waterschap Aa en Maas

 • 9 februari Den Bosch Gesprek met dhr. J. van Homelen, vz. PPC
 • 10 februari Eindhoven Startdag statencampagne ChristenUnie
 • 12 februari Sprang-Capelle Vergadering Campagneteam
 • 14 februari Roosendaal e.o Werkbezoeken Jeugdzorg en agrosector
 • 16 februari Tilburg Debat over Ouderenbeleid
 • 24 februari Tilburg/Eindhoven Werkbezoek Duurzaam Bouwen en Waterschap

 • 26 februari Den Bosch Conferentie Jeugd en Gezin
 • 28 februari Den Bosch Debat over armoede in Verkadefabriek
 • 1 maart Breda Lijsttrekkersgesprek over toekomst West-Brabant
 • 3 maart Den Bosch Open dag provincie; gesprek Omroep Den Bosch
 • 3 maart Almkerk Verkiezingsavond van en voor Jongeren

Jan Luteijn

« Terug

Archief > 2007 > maart

Geen berichten gevonden