Een eerste succesje!

hermenvdonderdag 05 april 2007 22:29

Afgelopen vrijdag was de eerste échte Statenvergadering. Als je direct mag starten met een debat van 5 ½ uur over het rapport van de enquête-commissie aanbesteding Openbaar Vervoer is je inwerkperiode snel voorbij. In onze bijdrage hebben we het rapport geplaatst in de moeilijke context waarin Gedeputeerde Staten (GS) moest opereren. Toch moesten wij concluderen dat GS binnen een cruciale periode fouten heeft gemaakt. Het kostte in het debat veel overredingskracht, en zelfs onze aanvankelijke steun aan een motie van afkeuring, voordat de verantwoordelijke gedeputeerde Janse de Jonge ruiterlijk de fouten van GS in die periode toegaf. Gelukkig konden we op dat moment onze steun voor de motie intrekken. Ons amendement om de evaluatie van de aanbesteding te laten uitmonden in een handboek aanbesteding en concessievoorwaarde werd door alle partijen en GS overgenomen. Hiermee hebben we kunnen bereiken dat het proces van aanbesteden in de toekomst gestructureerder en doelmatiger opgepakt gaat worden. Toch een mooi eerste succesje.

Zie onze bijdrage Aanbesteding Openbaar Vervoer


Als tweede stond het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer op de agenda. Een rapport wat politieke lading kreeg toen GS de conclusies van de Rekenkamer te vuur en te zwaard aanvocht. De commissaris, verantwoordelijk voor rampenbestrijding, kwam er uiteindelijk mee weg door te stellen dat zij (misschien te veel) opkwam voor de ambtenaren en niet de indruk had willen laten ontstaan dat het onveilig zou zijn in Brabant. Een wat zwakke redenering wanneer er door de Rekenkamer geconstateerd is dat een aantal plannen gewoon zoek waren in de toren in Den Bosch.

Zie onze bijdrage Zuidelijke Rekenkamer

Direct aansluitend ben ik met Petra naar het bestuurderscongres van de ChristenUnie geweest. Bijzonder om te zien hoeveel ChristenUnie bestuurders er tegenwoordig mogen zijn. Voor het eerst ook een gedeputeerde, een staatssecretaris en ministers op het congres!
Bij het congres heb ik veel goede ontmoetingen mogen hebben wat je bemoedigd en inspireert. Bij een aantal sprekers tijdens de verschillende (tafel)redes stond Johannes 15 centraal, waar Jezus ons oproept:“Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. (…) Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. (…) Blijf in Mijn liefde: je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf.” Een mooie opdracht en een mooie belofte. Ik wens ons toe dat wij in de komende jaren vanuit Johannes 15 ons politieke werk in de Staten mogen doen.

Ik zie uit naar even een paar dagen geen politiek en geen werk met de paasdagen. We mogen stilstaan bij het lijden en sterven van Christus voor onze zonden. Om stil van te worden en wat ons politieke werk in het juiste perspectief plaatst.
We mogen ook stilstaan bij de opstanding van Christus die daarmee voor ons de doorgang heeft bereidt tot het eeuwige leven.

Ik wens iedereen gezegende paasdagen.


Hermen Vreugdenhil, Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2007 > april

Geen berichten gevonden