Present doet precies wat de WMO vraagt!

hermenvwoensdag 02 mei 2007 21:04

De afgelopen week was het nog rustig rondom het statenwerk. Na het debat over het bestuursakkoord is het college 60 dagen de provincie in. Waar hebben we dat meer gezien? In overleg met de Brabantse samenleving wil het college met voorstellen komen om de ambities van het bestuursakkoord waar te maken.
Dat geeft ons als PS mooi de gelegenheid om onze eigen statenagenda eens goed neer te zetten en zo de dualisering ook in de provincie écht vorm te geven. Ook geeft dit me mooi de gelegenheid om in te lezen in de verschillende dossiers en ruimte voor andere activiteiten. Zo was er afgelopen week de ledenvergadering van ChristenUnie Noord-Brabant. Goed om ook hier weer veel nieuwe gezichten te zien. Leden die zich willen inzetten voor Christelijk-sociale politiek.

Een lezing over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormde het hoofdthema van de avond. Deze sloot goed aan bij de miniconferentie van de stichting Present waar ik vrijdag naar toe ben geweest in Den Bosch. De stichting Present biedt kerken een instrument voor lokaal diaconaat. In 2006 werd in diverse plaatsen door enthousiaste christenen een stichting Present opgericht, onder andere in Eindhoven. De ChristenUnie speelde daarin regelmatig een belangrijke rol, zie ChristenUnie stimuleert met succes dienstbetoon door kerken . Het blijkt dat met een lokale stichting Present kerken een goed antwoord kunnen geven op de WMO. En wel op een eigentijdse en vernieuwende wijze!

Mooi om te zien hoe zo concreet invulling wordt gegeven aan onze opdracht tot naastenliefde en zorg voor de naaste. Als u voor uw eigen gemeente of stad voorbeelden zoekt om naast een politieke invulling ook een fysieke invulling te geven aan deze opdracht kijk dan eens naar de stichting Present.

Hermen Vreugdenhil, Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

 

Weblinks:

 

« Terug

Archief > 2007 > mei

Geen berichten gevonden