Uit het provinciehuis en het veld in!

hermenvvrijdag 31 augustus 2007 20:55

Pas als het reces is merk je hoe je in het afgelopen halfjaar in de agenda van het reguliere statenwerk bent gezogen. Je rent van vergadering naar overleg en gunt jezelf de tijd haast niet om het veld in te gaan.

Het reces is dan ook een mooie periode waarin je de tijd hebt om de provincie in te trekken, netwerken aan te leggen en locaties bezoeken waar je uit jezelf niet zo snel komt. Zeker geen politiek onbenutte periode. Weg uit de Brabantse toren en horen en voelen wat er zoal speelt en onze aandacht ook weer het komende jaar vereist. Knelpunten helder voor ogen krijgen en samen met anderen zoeken naar oplossingsrichtingen.

Zo ben ik op werkbezoek geweest met de provinciale planologische commissie in Boxtel en omstreken. Op uitnodiging van de Brabantse MilieuFederatie samen met Ernst Cramer van de Tweedekamerfractie van de ChristenUnie op werkbezoek in het land van Cuijk met als thema reconstructie. Op werkbezoek naar de Brabantse Wal om een goed beeld te krijgen van de verdrogingsproblematiek. Een bezoek aan de westbrabantse waterlinie waar de sporen van de tachtigjarige oorlog in het landschap staan gegrift en men deze historie van Brabant weer wil restaureren. Een bezoek aan het integrale gebiedsontwikkelingsproject van de zuidelijke stadsrand van Bergen op Zoom waar natuurontwikkeling en wonen integraal worden opgepakt.

En als je dan denkt dat na de recesperiode de uitwerking van het bestuursakkoord op tafel ligt kom je toch bedrogen uit. De periode van verkiezingen begin maart tot nu, en dan nog steeds geen concrete plannen op tafel hebben duurt wel erg lang. Je gooit als college zo toch een klein jaar weg om tot een succesvolle uitwerking van je beleid te komen.

Gelukkig hoeven we niet stil te zitten. De openbaarvervoer crisis, de fusie Essent-Nuon en de perikelen rondom Bureau Jeugdzorg om maar wat te noemen houden ons wel aan het werk.
En als we dan tijd over hebben gaan we maar weer eens over een volkslied praten.

Hermen

« Terug

Archief > 2007 > augustus

Geen berichten gevonden