‘We staan voor een hete winter’

hermenvzaterdag 08 september 2007 22:25

Zo voorspelde Kees de Jong, voorzitter van ondernemersvereniging BKA (en SGP lid in Werkendam) afgelopen maandag. Hij deed die uitspraak bij een informatiebijeenkomst voor ondernemers in het land van Altena. Ik was op die bijeenkomst met name benieuwd naar de sterktezwakteanalyse over de bedrijvigheid in de regio. Het verbaasde me niet dat een hoog arbeidsmoraal en een goed ondernemersklimaat de sterke punten van de regio zijn. We zullen in een goede samenwerking tussen provincie en de Altena gemeenten de kansen die er liggen op moeten pakken.
Maar dan moet je als provincie wel de infrastructuur creëren om tot een goed woon- werk- en leefklimaat te komen. En dan helpt het niet om een zwabberbeleid te voeren in het openbaar vervoer. De mededeling die wij afgelopen dinsdag in de commissievergadering kregen om de investering in goedkoop openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het platteland uit te stellen (tot 2009!) is niet een toonbeeld van een provincie die regie voert. De gedeputeerde zal hier fors op door moeten pakken, óók voor haar een hete winter!
Op woensdag was ik samen met Ko Janssen (raadslid Eindhoven) en Paul Prijt (burgerlid) bij de opening van het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Eindhoven. De oproep van de wethouder van de gemeente Best, de heer Bisschops, is mij uit het hart gegrepen. Met een CJG alleen ben je er niet, inbedding in het jeugdbeleid is noodzakelijk! Dat betekent ook doorpakken op de bestrijding van jeugdcriminaliteit, verslavingsproblematiek en schooluitval. Een oproep die wij ons als provincie en gemeenten ter harte moeten nemen. Leuk een openingsfeestje maar ik beschouw het als de start van vier jaar hard werken en investeren in jongeren én gezinnen. Oók voor ons als provinciale en gemeenteraadsfracties een hete winter!
En dan is het mooi als je twee dagen later op werkbezoek in Helmond meteen een aantal goede voorbeelden mag bekijken van jeugdpreventie gekoppeld aan gezinsbeleid. Good-practices waar wij als provinciale staten mee aan de slag moeten. Goede voorbeelden van projecten waar wij als provincie en gemeenten elkaar moeten vinden om de hele keten van jeugdhulpverlening te versterken. In het veld zie ik een aantal mooie sterke schakels. Laten wij als provincie niet de zwakste schakel zijn!

« Terug

Archief > 2007 > september

Geen berichten gevonden