Gouden handdrukken in Noord-Brabant

zaterdag 15 september 2007 16:37

Bespreking in Statencommissie Bestuur en Middelen op 14 september 2007

Dit onderwerp was op verzoek van de CDA fractie geagendeerd. Brabants Dagblad heeft gepubliceerd, na een WOB (wet openbaarheid bestuur) procedure tegen de provincie te hebben gevoerd van ruim 3 jaar, over riante afvloeiingsregelingen. Ambtelijke medewerkers zijn eind jaren ’80 tot 2003 vertrokken nadat ze hoge regelingen hadden kunnen treffen, waarbij zelfs vergoedingen voor woningen zouden zijn betrokken.

Toen gedeputeerde Rüpp als plaatsvervangend commissaris van de Koningin daarover om opheldering is gevraagd, o.a in het NOS journaal, heeft hij ondermeer gezegd over deze kwestie ook zijn wenkbrouwen te hebben gefronst, maar zich ook af te vragen of graven in het verleden wel zinvol is.

De boodschap van het BD, de onwetendheid bij de Staten én de houding van de gedeputeerde heeft geleid tot een debat in de commissie. De heer Rüpp gaf eerst een uiteenzetting van de gang van zaken en gaf toe dat GS voor de zomer de informatie die van de rechter aan BD moest worden verstrekt ook aan PS had kunnen doorsturen. De meeste regelingen die zijn getroffen passen zijns inziens binnen de wettelijke afspraken van die tijd. Vanaf 2003 zijn door GS maatregelen getroffen om dergelijke afspraken niet meer te maken.

Het CDA stelde transparantie en verantwoording centraal te stellen en vroeg zich af of GS wel alles in het werk had gesteld om PS de gelegenheid tot controle te geven. Bovendien wil met de mandaatstructuur die intern wordt gehanteerd kennen. Nader onderzoek naar de feiten is nodig en daarna kan PS beoordelen of een diepgaander onderzoek nodig is.

Andere fracties sloten daarbij aan en waren wisselend voor een eigen PS onderzoek of voor een onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer.

De SP stelde nu meer tevreden te zijn dan op de statenvergadering van jl 22 juni toen zij al vragen aan GS over deze kwestie hadden gesteld, maar niet het gevoel hadden daarbij op steun van de gehele Staten te kunnen rekenen. De PvdA vroeg nog naar het op orde zijn van de interne administratie waaruit dergelijke afspraken snel zouden moeten zijn te herleiden.

GroenLinks ging ook in op de rol van de heer Rüpp en ook ik heb de vinger gelegd op het schijnbaar laconieke spreken van betrokkene waarbij het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen was geraakt.

Rüpp ging hierop in en stelde ook niet gelukkig te zijn geweest met de uitzending. Veel van zijn bijdrage was weggeknipt, maar hij herkende onze kritiek. Ook de vraag naar zijn verantwoordelijkheid bracht nu duidelijkheid. Terecht stelde hij niet persoonlijk, maar wel bestuurlijk verantwoordelijk te zijn voor wat nu publiek is gemaakt.

Samenvattend gaan de fractievoorzitters (op mijn verzoek) de komende weken de feiten na. Op
5 oktober wordt dit besproken in de PS vergadering en daarna zal PS beoordelen hoe men verder in dit dossier wil handelen.

Op pijnlijke wijze heeft het merk Brabant deze week kunnen profiteren van veel gratis publiciteit!

Jan Luteijn (Burgerlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant)

« Terug

Archief > 2007 > september

Geen berichten gevonden