Persbericht ChristenUnie-SGP Noord-Brabant inzake Miljoenennota 2007

dinsdag 18 september 2007 23:15

Miljoenennota biedt Brabant volop kansen

De ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant ziet in de miljoenennota een kans om te investeren in jeugdbeleid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Het kabinet investeert immers fors in infrastructuur, de positie van provincies en gemeenten worden versterkt en het jeugdbeleid is zeer ambitieus te noemen.

Hermen Vreugdenhil, statenlid van de ChristenUnie-SGP betreurt de eenzijdige reactie van gedeputeerde Rüpp op de miljoenennota: “Dat de gedeputeerde klaagt dat het rijk geld weghaalt bij de provincie is een wel erg eenzijdige, zelfs simplistische benadering. De provincie heeft nu juist de kans om bij het landelijke beleid aan te haken en daar waar nodig zelf geld te steken in en dus prioriteit te leggen bij jeugd, milieu en (openbaar) vervoer. Het kabinet kiest ervoor de provincies achter de broek te zitten en wijst ze nog maar eens op hun kerntaken.
Dat houdt gedeputeerde staten alleen maar scherp. De fractie van ChristenUnie-SGP zal het provinciebestuur zeker scherp houden op deze taken”.

« Terug

Archief > 2007 > september

Geen berichten gevonden