Bijdrage debat uitwerking bestuursakkoord

zaterdag 06 oktober 2007 20:10

Bij de uitwerking van het bestuursakkoord dacht ik dat ik het bidbook voor de floriade 2011 aan het lezen was. Mooie ambitieuze projecten, quick wins maar te weinig een realisatie van een lange termijn visie. U valt terug op de klassieke provincie benadering: wij doen het één keer voor en dan doet het veld het kunstje maar na.

We noemen het nu alleen proeftuinen. En dat staat in schril contrast met uw missie dat het vooral gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn die het verschil moeten maken.

Ik vraag me af hoe u dat rijmt met een uitwerking waarin u vindt dat de provincie de eigenaar van de oplossingen is. Mijn fractie vindt dit niet passen in de geest van het bestuursakkoord. Ik sluit me dan ook aan bij het SER advies: doe als provincie alleen die dingen die anderen niet kunnen.

En dat staat haaks op de plannen waarbij de provincie zichzelf op het schild hijst. Van, wij zullen het merk brabant wel even gaan ‘branden’. Wij vinden het prima dat u internationaal denkt. Maar ik zeg dan maar: Think global, maar act local.

Onze fractie vindt de uitwerking fragmentarisch, impuls gericht en maar een enkele keer zie ik een vernieuwende en stimulerende aanpak zoals de provincie die voorstaat.

De positieve uitzondering hierop is het programma bereikbaar Brabant, al is dit meer voortzetting van de al ingeslagen koers. Wij verwachten wel veel van de logistieke visie waarin de koppeling van modaliteiten én heel belangrijk vervoer over water wordt samengebracht. En wat ons betreft mag de OV ambitie nog wel groter worden. Als het rijk al inzet op 5% groei per jaar moet Brabant toch zeker 7,5 % kunnen halen?

We zijn blij met de aandacht voor het jeugd en jongeren beleid. We moeten ons wel realiseren dat de centra voor jeugd en gezin geen doel op zich zijn maar ingebed moeten worden in het hele jeugdbeleid. Dat vergt óók investeringen in de aansluitingstaken. Laten we vooral verder kijken dan onze eigen schakel lang is.

Op de ruimtelijke en milieuterreinen is van vernieuwing en integraliteit in de uitwerking weinig sprake. We voegen wat toe en halen wat weg (het lijkt wel lego) maar tot een échte transitie, naar een duurzaam ruimtegebruik, duurzame energiehuishouding, duurzame landbouw en behoud van biodiversiteit leidt het niet.

En dat is met de huidige politieke en maatschappelijke rugwind echt een gemiste kans. U heeft enkel aandacht voor de grote intensieve bedrijven in de LOG’s, en geen enkele aandacht voor de agrarische gezinsbedrijven. Juist die bedrijven die de ruggengraat vormen van ons open agrarische cultuurlandschap.
Van een provincie met ambities zoals in het bestuursakkoord verwoord met 700 miljoen in de achterzak mag toch veel meer worden verwacht?

Hermen Vreugdenhil, Statenlid ChristenUnie - SGP

« Terug

Archief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden