Ben ik opeens jury in een schoonheidswedstrijd!

maandag 22 oktober 2007 20:08

Topdrukte in het provinciehuis afgelopen vrijdag. Op de agenda van de commissievergaderingen stond de behandeling van de bestuursrapportage en de begroting. Daarnaast nog een aantal belangrijke onderwerpen. Tussen de middag nog een presentatie over de nieuwe OV-chipper en een Statenvergadering om een nieuw besluit te nemen over het onderzoek naar de gouden handdrukken. Voor Jan Luteijn nog voorafgaand aan de commissievergadering een ontbijtoverleg over Essent. Op zo’n dag heb je als éénmansfractie met één burgerlid geen seconde de tijd om ook maar een broodje te eten. Je rent van het ene naar het andere overleg, moet voortdurend scherp zijn. Maar dit zijn wel de dagen waar je het voor doet. Dit zijn de momenten waar we als fractie de koers van GS kunnen beïnvloeden en steun verwerven voor onze eigen voorstellen.

In elke commissie is de bestuursrapportage en de begroting behandeld. En elk jaar is het weer hetzelfde. De doelen zijn (te) ambitieus, aan financiële middelen geen gebrek, en dus slagen we er niet in om die doelen ook te halen en wordt het budget dat jaar niet ingezet voor andere doelen. In provincie jargon heet dat heel plat, we krijgen het geld niet weggezet. En dan is het des te zuurder als je weet dat er óók grote problemen in de jeugdzorg zijn, dat het aantal planten en diersoorten hard afneemt en voor mensen op het platteland het openbaar vervoer slecht toegankelijk is. We zullen als fractie de komende jaren hard knokken om vanuit een realistische begroting een ombuiging te bewerkstelligen naar juist die terreinen die om aanpak vragen: jeugd, (agrarisch) landschap en milieu.

Ook heb ik nogmaals aandacht gevraagd voor het landelijk gebied. De agrarische gezinsbedrijven staan onder druk, de ruimte wordt ingenomen door grote intensieve bedrijven en van afname van stank en het realiseren van de natuurdoelen is maar weinig sprake. Op ons voorstel zal er door de Staten een hoorzitting worden georganiseerd zodat we onze regierol waar nodig kunnen oppakken om het buitengebied leefbaar te houden en het agrarisch gezinsbedrijf overeind te houden.

Als u dacht hier nu ook te lezen waar de provincie definitief gratis of goedkoop openbaar vervoer gaat organiseren moet ik u teleurstellen. Het voorstel was zo slecht voorbereid en de insprekers zo talrijk dat we niet verder zijn gekomen dan het onderwerp door te schuiven. De vergadering begon met een presentatie van een ambtenaar die aangaf dat de beoordeling die zij vooraf gemaakt hadden subjectief was en dat wij onszelf maar moesten wanen als een “jury in een schoonheidswedstrijd”. Eén ding is wel zeker, er moet en zal een pilot in het landelijk gebied komen. Daarvoor hadden we al eerder steun en dat is nog maar eens bevestigd door de andere partijen. Voor onze fractie blijft de bereikbaarheid van het platteland één van de prioriteiten uit ons programma en hier blijven wij voor knokken.

Hermen Vreugdenhil, Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

« Terug

Archief > 2007 > oktober

Geen berichten gevonden