Op bezoek in de Staten?

provhuis23-10-2007 12:05 23-10-2007 12:05

Geregeld wordt de vraag gesteld hoe het er nu eigenlijk aan toegaat in de Staten. Om hier echt een goed beeld van te heben zou u het eigenlijk moeten beleven.

Geregeld wordt de vraag gesteld hoe het er nu eigenlijk aan toegaat in de Staten. Om hier echt een goed beeld van te heben zou u het eigenlijk moeten beleven.

In de vergaderingen van Provinciale Staten worden definitieve besluiten genomen over provinciaal beleid. De onderwerpen die in de statenvergadering worden besproken, zijn vooraf in een statencommissie behandeld. In een statencommissie discussieert de commissie over plannen en beleidsvoornemens. Eens in de zes weken is er een Staten- en een commissievergadering. Beide vergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken van een vergadering van Provinciale Staten en de commissievergaderingen vindt u veertien dagen voor de vergadering op de internetsite van de provincie. Het vergaderschema vindt u hier.

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt dus zonder aankondiging vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Als u zich van te voren aanmeld bij de fractie ontvangen wij u voorafgaand aan de vergadering graag in onze fractiekamer. Indien gewenst lichten wij de agenda van te voeren toe. U kunt hiervoor contact opnemen met Esther Luttik, fractiemedewerker eluttik@brabant.nl.

« Terug

Reacties op 'Op bezoek in de Staten?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.