Uit met ouders

zestienvrijdag 02 november 2007 14:48

Als éénmansfractie heb ik nog wel eens het gevoel te weinig toe te komen aan mijn volksvertegenwoordigende rol. Het veld in gaan, je op de hoogte stellen van ontwikkelingen, knelpunten signaleren en die inbrengen in het politieke debat. Maar als het even kan maak ik graag tijd vrij om een werkbezoek af te leggen of op uitnodiging projecten te bezoeken.

De informatie die je hieruit krijgt is heel waardevol en dwingt je na te denken over de (mogelijke) provinciale rol op tal van terreinen. Bijvoorbeeld bij jeugd en jongerenbeleid.

Zo ben ik afgelopen vrijdag op uitnodiging van de gemeente Eindhoven een avond mee geweest met het project: Uit met Ouders. Ouders gaan dan in kleine groepen onder leiding van een gemeenteraadslid langs vier cafés in het uitgaansgebied van Eindhoven en krijgen daar vier voorlichtingen. Deze gaan over alcohol en jongeren, geweld, drugs en samenwerking tussen instanties in de horeca. De belangstelling voor deze avonden is zo groot dat er meer belangstelling was dan plaats voor ouders. Ik heb vooral veel ouders gesproken met kinderen van rond de zestien, de leeftijd dat men toegelaten wordt in de horecagelegenheden.

Naast de informatie die gegeven wordt over de bestrijding van overlast en de gevaren van drugs was ik misschien nog wel het meest getroffen door de vragen waar ouders mee zaten. Men vond het helemaal niet zo normaal dat kinderen van zestien tot vier uur ’s nachts uit gaan, maar iedereen doet het dus dan moet je wel mee als ouder. Men vond het helemaal niet goed als hun kinderen met zestien al flink aan de zuip gingen, maar als je er wat van zegt is het heibel. Om de lieve vrede te bewaren werd er maar niet over gesproken. Men is faliekant tegen drugs maar een pilletje is eigenlijk heel normaal geworden in het uitgaansleven dus zeggen ouders er maar niks van.

Erg sterk van de inleiders in de café’s vond ik de claim die zij legden op de invloed van de ouders op de jongeren. Alleen al die claim, en de bevestiging die de ouders bij elkaar vonden dat alcohol, drugs en vier uur thuiskomen helemaal niet zo normaal is maakten het voor mij een waarde(n)volle avond.

Ik denk dat veel gemeenten van dit project kunnen leren. Wellicht een idee voor de raadsfracties om eens bij Ko Janssen in Eindhoven te informeren en dit initiatief ook in de eigen raad voor te stellen.
Voor de provincie zie ik een rol weggelegd om dit goede voorbeeld verder uit te dragen. Jeugdbeleid start met voorlichting aan ouders!

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2007 > november

Geen berichten gevonden