Betaalbaar openbaar vervoer en een bereikbaar platteland!

19-groot-CU_busmaandag 12 november 2007 20:08

Na een marathonzit van bijna 9 uur is de eerste begroting van het nieuwe college vastgesteld. De eerste begroting in een nieuwe bestuursperiode is toch een spannend moment. Hierin worden de lijnen uitgezet voor de komende periode. Voor ons het uitgelezen moment om de ruimte te zoeken tussen de coalitie partijen, om onze eigen accenten te zetten en steun voor onze voorstellen te vinden. Ik moet zeggen dat we hier niet slecht uitgekomen zijn.

Klik hier voor onze bijdrage in het begrotingsdebat 2008

Op het thema (jeugd)zorg heb ik aangegeven dat het goed is dat de investeringen in de Centra voor Jeugd en Gezin worden waargemaakt. Toch moet het college hier bescheiden in zijn. Ook zonder de inzet van de provincie worden die centra binnen vier jaar wel gerealiseerd. De provincie zou zich veel meer moeten focussen op extra preventieve taken. Wij willen graag dat er een aanbod wordt georganiseerd voor hulp bij scheidingszaken waar kinderen bij betrokken zijn, aandacht voor het kind binnen het gezin. Dit was één van de thema’s van ons in de verkiezingscampagne. Er tekent zich langzamerhand een meerderheid in de Staten af voor ons voorstel. Deze week ga ik nog met zorgorganisaties praten die dit voorstel willen ondersteunen.

Ook hebben we de aandacht (nogmaals) gevraagd voor de agrarische gezinsbedrijven die het steeds moeilijker hebben. In de begroting is de inzet van het college vooral gefocust op de grote intensieve bedrijven. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de problematiek van bedrijven in de zogenaamde verwevingsgebieden. Wij hebben dan ook voorgesteld om op korte termijn een hoorzitting te organiseren waaruit duidelijk moet worden hoe de provincie zich op dit punt een bondgenoot kan tonen voor gemeenten, ondernemers en burgers in het landelijk gebied.

Maar het debat stond vooral in het teken van het openbaar vervoer. In de commissievergadering hadden wij voorgesteld om niet alleen pilots goedkoop openbaar vervoer in drie steden te houden maar de resterende middelen (ca. 10 miljoen) te steken in de verbetering van de bereikbaarheid van het hele platteland.

Ik was dan ook blij verrast dat PvdA en CDA hierin meegingen en zelfs nog een stapje verder wilden gaan: de pilots voor goedkoop openbaar vervoer verbreden tot de hele provincie. Eerst een pilot van 18 maanden voor gratis openbaar vervoer voor jongeren en ouderen, vervolgens een pilot met een vast laag tarief (ca 50 eurocent).

Omdat je er met goedkoop OV op het platteland niet bent als er geen bus rijdt heb ik een motie ingediend waarin de gedeputeerde wordt opgedragen om voor de zomer van 2008 met een plan van aanpak te komen om de kwaliteit van het openbaar vervoer, zowel qua bereikbaarheid als toegankelijkheid in het landelijk gebied te vergroten. Met een verrassende gelegenheidscoalitie van VVD, SP, Groenlinks, D66 en PvdD is deze motie aangenomen. We hebben zo dus een belangrijke stap gezet naar een betaalbaar OV en een bereikbaar platteland! Nu nog 3 ½ jaar keihard werken om de mooie woorden in daden om te zetten.

Klik hier voor onze motie"kwaliteitsimpuls OV landelijk gebied”

We hebben de vergadering afgerond met een debat over de provinciale milieuverordening. Hierin krijgen ondernemers de mogelijkheid om met innovatieve oplossingen onder de regels van de milieuvergunning uit te komen als aangetoond wordt dat dit minstens evengoed werkt. Probleem is wel dat gemeenten dit mogen gaan onderzoeken en handhaven terwijl ze hier vaak niet de expertise voor in huis hebben en zo dure expertise moeten inhuren.

We hebben een voorstel ingediend om als provincie de gemeenten te ondersteunen bij milieutaken die door de provincie worden afgeschoven. Toen dit door de gedeputeerde na wat over en weer getouwtrek werd overgenomen was het helemaal een geslaagde statenvergadering.

Hermen Vreugdenhil, Statenlid

« Terug

Archief > 2007 > november

Geen berichten gevonden