Excuus aan de Brabantse samenleving: het had beter gekund, het had beter gemoeten!

statenzaal brabantmaandag 17 december 2007 15:06

De gouden handdrukken van de provincie tussen 1997 en 2007 hebben de gemoederen de afgelopen maanden flink beziggehouden. Vrijdag was het afrondende debat nadat eerder het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer was gepresenteerd.
Het rapport heeft de titel “Loon naar werken" meegekregen. Een ietwat cynische titel. Het politieke debat heb ik de titel ‘Herwinnen van vertrouwen in de provincie’ meegegeven. Een vertrouwen dat gedeukt is door het beeld van een graaicultuur op het provinciehuis. Door het beeld van onder de pet houden van informatie en vriendjescultuur.
De burger vraagt dan ook terecht aan ons om verantwoording van de besteding van gemeenschapsgeld.

En dan zijn de conclusies vlijmscherp.
 35 % van de getroffen regelingen zijn disproportioneel ofwel er is teveel betaald.
 Controle door Provinciale Staten naar de afwikkeling van ontslagregelingen heeft nauwelijks plaatsgevonden.
 De P&O afdeling is slechts een uitvoeringsorgaan van directies.
 Dossiervorming is onvoldoende en eenmaal vertrokken medewerkers worden niet meer gevolgd, ook al zijn ze vertrokken met een bepaling waarmee de latere betaling van de provincie afhangt van andere inkomsten.

Ik kan niet concluderen dat het provinciebestuur willens en wetens met geld heeft gesmeten. Door de uitgewerkte casussen ontstaat niet het beeld van een provincie die op voorhand met geld strooit maar wel het beeld van een onhandig en naïef opererend college dat met halve dossiers gewiekste advocaten te lijf probeert te gaan.

Ik moet ook concluderen dat de Staten onvoldoende actief zijn geïnformeerd over buitensporige regelingen die de basis waren voor een ander beleid.

In het debat heb ik GS dan ook aangespoord om haar falen ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen en het verstrekken van informatie aan de Staten ruiterlijk te erkennen.

Maar ook de Staten zelf komen niet ongeschonden uit dit onderzoek. Ook vanuit de Staten is er onvoldoende controle geweest op de uitvoering van de ontslagregelingen.
Ik heb namens de fractie ChristenUnie-SGP dan ook onze excuses aan de Brabantse burgers aangeboden voor onze tekortkomingen in die controlerende taak.

Mijn oproep om ons gezamenlijk antwoord naar de samenleving te laten zijn: 'Het had beter gekund. Het had beter gemoeten' werd uiteindelijk door GS overgenomen.

« Terug

Archief > 2007 > december

Geen berichten gevonden