Miniconferentie 'Hoe start ik een stichting Present?

logo present10-01-2008 16:55 10-01-2008 16:55

Op zaterdag 19 januari a.s. belegt Present Nederland in Amersfoort een miniconferentie over hoe je in je eigen plaats kunt werken aan het opzetten van een stichting Present. In veel plaatsen stimuleert de lokale ChristenUnie de oprichting van een plaatselijke stichting Present.

Heeft uw plaats nog geen Present? Kom dan naar Amersfoort of attendeer anderen op de conferentie, bijvoorbeeld betrokkenen op missionair en diaconaal gebied, gemeenteopbouw, kerkelijke platforms, e.d. De conferentie is van 14:00-16:00 uur en begint met een prikkelende lezing van Govert Buijs
over de rol van de kerk in deze tijd. Klik hier voor meer informatie en inschrijven!

De stichting Present biedt kerken een instrument voor lokaal diaconaat. In 2006 en 2007 werd in diverse plaatsen door enthousiaste christenen een stichting Present opgericht, onder andere in Eindhoven. De ChristenUnie speelde daarin regelmatig een belangrijke rol. Het blijkt dat met een lokale stichting Present kerken een goed antwoord kunnen geven op de WMO. En wel op een eigentijdse en vernieuwende wijze!

Het is goed als wij als politieke fracties ook ons steentje bijdragen en ons netwerk en onze mogelijkheden inzetten om zo concreet invulling te geven aan onze opdracht tot naastenliefde en zorg voor de zwakkere in de samenleving. Als u voor uw eigen gemeente of stad voorbeelden zoekt om naast een politieke invulling ook een fysieke invulling te geven aan deze opdracht kijk dan eens naar de stichting Present.

Mocht het u niet lukken om op 19 januari naar Amersfoort te gaan dan wil de stichting Present graag eem presentatie op de fractie te geven. Of ook mogelijk - de fractie organiseert een avond met mensen uit kerken. Present heeft daarin alles te maken met een politiek thema als de WMO en wat kerken in praktische zin daarin kunnen doen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht