Actie bereikbaar platteland

brabant beter bereikbaarmaandag 25 februari 2008 22:03

Wat heb je nu aan gratis of goedkoop openbaar vervoer als de bus niet of nauwelijks rijdt?
Vanuit deze gedachte heeft de ChristenUnie-SGP in het debat over de 'pilots goedkoop en gratis openbaar vervoer' aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van het platteland en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Voor de leefbaarheid van het platteland is dit van essentieel belang.

Hermen Vreugdenhil, statenlid ChristenUnie-SGP, heeft tijdens de behandeling van de begroting een motie ingediend waarin de gedeputeerde wordt opgedragen om voor de zomer van 2008 met een plan van aanpak te komen om de kwaliteit van het openbaar vervoer, zowel wat betreft
bereikbaarheid als toegankelijkheid in het landelijk gebied te vergroten. Deze motie is met een verrassende gelegenheidscoalitie van VVD, SP, Groenlinks, D66 en PvdD aangenomen.

Natuurlijk is de dienstregeling van de busmaatschappijen bekend. Maar welke problemen ervaren de gebruikers in de dagelijkse praktijk om naar school en werk, naar vereniging en familie te reizen met het openbaar vervoer? Welke ideeën en mogelijkheden zijn er om bereikbaarheid te verbeteren en aansluitingen te vergemakkelijken? Welke bus- en ander openbaar vervoersverbindingen zouden verbeterd moeten worden?

De statenfractie doet een oproep om te helpen de bereikbaarheid van het platteland in beeld te brengen! U kunt het provinciebestuur een handje helpen. Uw reacties zullen namelijk door de
ChristenUnie-SGP aan de gedeputeerde worden aangeboden als een bijdrage van burgers voor het plan van aanpak.

De statenfractie ChristenUnie-SGP zet zich in voor een optimaal gebruik van het openbaar vervoer, wil investeren in een fijnmazig systeem van openbaar vervoer in onze provincie en in een goede aansluiting van openbaar vervoer, fiets en auto.

Ga naar onze actiepagina waar u ook kunt reageren

« Terug

Archief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden