Nu écht goedkoop busvervoer, ook op het platteland!

busvrijdag 01 februari 2008 19:48

De kogel is definitief door de kerk. In héél Brabant zal het busvervoer voor ouderen en jongeren 30 cent per rit gaan kosten. De rest betaalt 60 cent en in de spits een euro per rit. Deze proef gaat anderhalf jaar duren.

Eindelijk dan een definitief besluit na een jaar debat. De ChristenUnie-SGP fractie heeft in dit debat altijd een heel heldere visie op openbaar vervoer naar voren gebracht. Wij willen een kwalitatief en optimaal beschikbaar openbaar vervoer, óók in het landelijk gebied. Daarbij gaat het er ons niet per definitie om dat een kaartje niets kost. Het gaat ons er vooral om dat de bus er is op de momenten dat je er gebruik van wilt, kunt of moet maken. Dat goed openbaar vervoer de leefbaarheid versterkt en een reëel alternatief is voor de auto.

Waar verschillende partijen in de Staten de proeven voor gratis busvervoer steeds meer als een doel op zich zagen, zijn wij telkens uitgegaan van drie doelen:
1. Het sociale aspect: het bevorderen van maatschappelijk participatie zodat mensen die niet kunnen beschikken over een auto of rijbewijs zich toch kunnen verplaatsen.
2. Het ecologisch aspect: meer mensen die in plaats van de auto de bus nemen, waardoor de milieubelasting minder wordt.
3. Het economische aspect: filebestrijding.
In een one-liner: snel, schoon en sociaal, maar wat ons betreft dan wel voor héél Brabant!

Dit is ook de reden geweest dat wij er telkens voor hebben gepleit om juist het platteland ook bij de proeven te betrekken. De gedeputeerde noemde het in het laatste debat de hobby van de ChristenUnie-SGP fractie. Ik kan me slechtere hobby’s bedenken.

Wat heb je immers aan goedkoop OV als er in jouw regio geen bussen rijden? Wat heb je eraan als de laatste buurtbus al ver voor het verstrijken van je werktijd is vertrokken? Wat heb je eraan als mindervalide als de haltes niet toegankelijk zijn?

We mogen dan ook zeer tevreden zijn met het eindresultaat. In plaats van drie proeven in het stedelijk gebied gaan we nu in heel Brabant een proef houden met goedkoop busvervoer, juist ook in het landelijk gebied. De Staten hebben zich achter onze motie geschaard om nog voor de zomer met een plan te komen om de kwaliteit van het OV in het landelijk gebied te verbeteren. En de gedeputeerde heeft toegezegd om met plannen te komen om het vervoer óók voor Wmo geïndiceerde betaalbaar en bereikbaar te maken.

Ik heb het debat afgesloten met de oproep nu vooral niet te denken dat we er al zijn. De proeven zijn slechts een bouwsteentje voor snel, schoon en sociaal OV. We zullen onze schouders eronder moeten zetten om nu in de komende drie jaar de kwaliteit van het OV te verbeteren. Wij hebben immers op OV gebied een hoop goed te maken naar de Brabantse burger.

« Terug

Archief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden