Jacobskruiskruid: genoeg gepraat, nu doorpakken!

jacobskruiskruid13-02-2008 19:59 13-02-2008 19:59

Als er één plant gemengde gevoelens oproept is het het Jacobskruikruid wel. Jacobskruiskruid is een uitbundig en prachtig geelbloeiende plantensoort die echter giftige stoffen bevat die dodelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld paarden, koeien, varkens, schapen en geiten. Je ziet het kruid in Brabant in groten getale in natuurterreinen, bermen en langs slootranden staan. Van hieruit zaait het zich uit naar de weides. Het kruid is een inheemse plant die van oudsher hoort bij het Brabantse landschap.

Zolang de plant in verse toestand in een terrein voorkomt herkent het vee de plant en eten de dieren het niet. Als de plant bijvoorbeeld voorkomt in hooi of kuilvoer, herkent het vee het niet meer als giftig en vormt het gif in de plant een bedreiging voor de gezondheid van het dier.

Over de verspreiding en bestrijding heeft de ChristenUnie-SGP fractie in de vorige statenperiode meermaals schriftelijke vragen gesteld. In het voorjaar heb ik er nog voor gepleit om het jacobskruiskruid in de akkerdistelverordening op te nemen. Naar aanleiding van dit debat werd vandaag een symposium georganiseerd door de provincie en de ZLTO om informatie en standpunten uit te wisselen. Dat het thema leeft bleek wel uit de opkomst: 250 deelnemers!

Vooropgesteld, het is niet onze bedoeling dat Jacobskruiskruid uit Brabant verdwijnt. Daarvoor is de plant te belangrijk als voedselplant voor allerlei insectensoorten, zoals de rups van de Sint-Jacobsvlinder. Het doel is dat vergiftiging van vee wordt voorkomen. Uit de bijdrages van onderzoekers en deskundigen bleek ook dat de bezorgdheid ook niet moet worden overdreven. Pas als dieren het in grote hoeveelheden eten kunnen ze er dood aan gaan. Voor de mens is de plant ongevaarlijk. Toch moeten we de ogen niet sluiten voor de overlast van het jacobskruiskruid dat in de afgelopen jaren in Brabant flink is toegenomen. Hier heeft de provincie overigens fors aan bijgedragen door in het verleden bermen in te zaaien met een kruidenmengsel waaronder jacobskruiskruid. Als je het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe zou passen dan mag er wat van de provincie verwacht worden!

Uit het symposium bleek dat verschillende maatregelen nodig zijn om het probleem beheersbaar te maken.
Afspraken om te voorkomen dat het giftige Jacobskruiskruid terecht komt in het veevoer, dat hooi met deze plantensoort niet op de markt wordt gebracht. Overigens verkopen terreinbeherende organisaties al geen hooi meer dat besmet is met het kruid en ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de particulier dat hij ‘veilig’ hooi koopt. Dan maar twee euro extra per baal betalen. Bermmaaisel wordt door gemeenten en provincie al standaard afgevoerd ter compostering. Een certificering voor hooi zou een goede extra optie zijn al zie ik hier niet direct een taak voor de provincie.

Ook is het noodzakelijk om goede voorlichting te geven over de plant. Velen zullen de plant zelfs niet herkennen en nog te vaak zie je paardeweides van een hobbyboer vol staan met het kruid. De gedeputeerde Hoes heeft toegezegd dit samen met het ministerie van LNV op te gaan pakken.

Daarnaast is het belangrijk dat bermbeheerders, natuurbeheerders en particulieren maatregelen moeten nemen tegen bloeiend Jacobkruiskruid op een strook van 100 meter in risicovolle situaties. Van zo'n situatie is met name sprake wanneer het perceel grenst aan een extensief beheerde weide op zandgrond. Dat zijn vaak weiden van de zogenaamde 'hobbyboeren' zoals paardenweiden en schapenweiden. Eigenaren van aangrenzende percelen kunnen hun buurman aanspreken op het beheer. Echter zonder een verordening heb je juridisch geen poot om op te staan.

Al met al vind ik dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen en het jacobskruiskruid in de verordening moet opnemen. Als de plant ongeremd in bermen en in natuurterreinen kan groeien en het zaad overwaait worden boeren weer gedwongen de spuit te pakken. Het is dan beter dat instanties met een verordening worden gedwongen alert te zijn. We hebben nu genoeg gepraat. Nu maar eens doorpakken!

« Terug

Reacties op 'Jacobskruiskruid: genoeg gepraat, nu doorpakken!'

Brabants Dagblad 14 februari
Geplaatst op: 14-02-2008 21:13 Quote
Giftige plant, nette discussie
door Ben Ackermans

14 feb 2008, 03:03 - DEN BOSCH - Eén vraag hoeft niet meer te worden gesteld: of de 'Jacobaea vulgaris', voorheen 'Senecio jacobaea', de Brabantse gemoederen beroert.

Als er een heus symposium aan die inheemse plant wordt gewijd en daar ook nog eens 250 mensen voor samendrommen, weet je genoeg.

Antwoorden op een hoop andere vragen blijven na vier uur praten in een zaal van het provinciehuis op een eenduidig antwoord wachten. Zoals: hoeveel dode paarden en runderen heeft dit jacobskruiskruid nou echt op zijn geweten?

"We weten het niet", zegt Esther Hegt, die zich als paardenhoudster in de materie heeft verdiept. "De Dierenbescherming praat over honderden, maar sectierapporten zijn er niet."

"Een storm in een glas water? Ik denk het wel", durft dierenarts Marc van den Top in de wandelgangen te stellen.

Dat jacobskruiskruid schadelijk is omdat het giftige stoffen bevat die zich in de lever kunnen ophopen, dat bestrijdt hij niet. Maar in zijn voordracht laat Van den Top ook weten dat een paard een wel heel stevige dosis moet binnenkrijgen wil hij het loodje leggen. "En de bewijslast is moeilijk. Anders dan bij planten die ook giftig zijn, zoals taxus en vingerhoedskruid, of te veel eikels. Dan treden ziekteverschijnselen acuter op."

"Meer secties zouden meer duidelijkheid verschaffen. Maar eigenaren vinden dat eng. En het kost geld: je bent al gauw drie-, vierhonderd euro verder voor je een begin van bewijs hebt."

De zorg bij vooral paardenhouders is er niet minder om. ZLTO-bestuurder Kees Coppens, mede-organisator, is hun spreekbuis en toont zich nog het meest geharnast in een keurig nette discussie. Hij hekelt het ga-maar-rustigslapen-gevoel dat hij proeft uit voordrachten van Martijn Bezemer (Wageningen Universiteit) en Robert Ketelaar (Natuurmonumenten). "De massale aanwezigheid van jacobskruiskruid is een tijdelijk verschijnsel", zegt de laatste.

Bezemer heeft uit onderzoeken in het veld aanwijzingen dat de plant na enkele jaren ten onder gaat aan een schimmel. "We weten nog niet welke. Maar jacobskruiskruid verziekt eigenlijk zijn eigen grond." Kan zijn, zegt Coppens, maar daar kan de veehouderij niet op wachten. "De werkelijkheid van dit moment is dat de plant jaarlijks in aantal toeneemt en de overlast ook."

De helft van de zaal vindt bij een peiling aan het eind van het symposium dat lokale afspraken tussen terreinbeheerders en hun agrarische buren de verspreiding van het kruid moeten voorkomen.

Maar Coppens wil meer: een verordening van het Brabants provinciebestuur 'als stok achter de deur' en een landelijke regeling voor gecertificeerd jacobskruiskruidvrij hooi. Mét aansprakelijkheid voor de leverancier.

Milieugedeputeerde Onno Hoes hoort het de volle vier uur aan en geeft zich nog niet bloot. Maar hij belooft 'snel na vandaag' te laten weten wat de provincie wil doen.
ArouraWow
Geplaatst op: 17-06-2013 03:42 Quote
&#12398;&#25429;&#34396;&#12395;&#12394;&#12387;&#12383;&#12289;&#12399;&#12391;&#12377;&#12363;&#65311;&#12354;&#12394;&#12383;&#12399;&#12289;&#22825;&#19979; <a href=http://smxy.com/louisvuitton.html>&#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12532;&#12455;&#12523;&#12491; <a href=http://smxy.com/louisvuitton.html>&#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067;</a> &#24515;&#12398;&#24213;&#12391;&#22909;&#24863;&#12364;&#12431;&#12356;&#12390;&#12367;&#12427;&#46;&#12354;&#12394;&#12383;&#12383;&#12385;&#12398;&#20027; <a href=http://smxy.com/louisvuitton.html>&#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#38263;&#36001;&#24067;</a> &#28145;&#12367;&#20663;&#12388;&#12356;&#12390;&#12289;&#12399;&#12356;&#65281;&#12371;&#12398;&#21015;&#36554;&#12399;&#23558;&#36557;&#24220;&#35613;&#12427; &#24517;&#12378;&#12371;&#12358;&#12289;&#12424;&#12358;&#12395;&#12289;&#21520;&#12356;&#12390;&#8230;&#8230;&#31169;&#12399;&#9475;&#9475;&#33891;&#32048; &#12381;&#65281;&#26263;&#12367;&#12394;&#12427;&#12414;&#12391;&#30058;&#21610;&#20816;&#12289;&#24444;&#22899;&#12398;&#28057;&#12398;&#12424;&#12358;&#12394; &#12383;&#24453;&#12383;&#12397;&#12400;&#12394;&#12425;&#12394;&#12356;&#12356;&#12363;&#12364;&#12392;&#23455;&#35388;&#12398;&#22823;&#21839;&#38988;&#46; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#26032;&#20316; 2013 &#33457;&#26564;

http://edoschools.com/12...ic.php?f=2&t=269661
http://cantaysuspueblos....ic.php?f=9&t=124955
http://dewopolis.com/php...ic.php?f=8&t=629679
http://www.universithlon...php?f=9&t=22447%22/
http://www.platypushive....ic.php?f=3&t=259187
Valencia
Geplaatst op: 03-10-2021 04:38 Quote
Где сегодня можно посмотреть порно бесплатно?
Многие задаются данным вопросом,
не проверив данный сайт: порно
Ведь только здесь предоставляют к просмотру лучшее порно Рунета, совершенно без оплат и
подписок. Присоединяйся и смотри топ порно бесплатно уже сегодня!
Isabell
Geplaatst op: 23-10-2021 01:50 Quote
generic viagra efficacy pfizer mail order viagra how to order viagra online viagra generico
en chile viagra online china
Blanca
Geplaatst op: 13-12-2021 15:43 Quote
порно мамки
Evan
Geplaatst op: 18-02-2022 22:04 Quote
порно мамки
Christie
Geplaatst op: 30-09-2022 12:43 Quote
viagra generico spedizione 24 ore how does generic viagra work buy viagra without prescription online chemist australia viagra generic viagra cost walgreens
Henrietta
Geplaatst op: 13-04-2023 23:05 Quote
велосипеды интернет магазин
Nieuw bericht