Op weg naar een écht sociaal busvervoer!

toegankelijk busvervoermaandag 25 februari 2008 15:38

De aandacht voor het busvervoer is weer wat weggeebt. De ChristenUnie-SGP fractie wil echter de knelpunten waar ouderen en minder validen bij het (willen) nemen van de bus tegenaan lopen hoog op de politieke agenda houden.

De coalitiepartijen vonden tijdens het statendebat nog dat we een debat over de prijs van het buskaartje niet moesten koppelen aan de kwaliteit van het busvervoer. Wat ons betreft is die koppeling juist heel belangrijk. In heb toen ook gewezen op de positieve resultaten die in proeven elders in het land worden gehaald om meer Wmo-geïndiceerde reizigers in het gewone openbaar vervoer te krijgen. Juist door tegelijk de financiele drempel te verlagen (bv door samen met een begeleider gratis of heel goedkoop te kunnen reizen) en de kwaliteit op orde te brengen (zoals een verlaagde instap) zie je een positief effect. Minder validen zijn mobieler geworden én maken vaker gebruik van het reguliere busvervoer.

Op ons voorstel zal in april een rondetafelgesprek plaatsvinden waarin we als statenleden geinformeerd worden over de succesvolle aanpak elders in het land. Ons voorstel hiervoor is in de commissievergadering unaniem ondersteund. Een belangrijke stap op weg om de minder valide reiziger niet meer als een probleem te gaan zien maar om nu te werken aan een écht sociaal OV stelsel. Als het aan ons ligt willen we hier stevig in investeren.

« Terug

Archief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden