Gele kaart voor minister Vogelaar

gele kaartwoensdag 05 maart 2008 19:12

Gele kaart voor minister Vogelaar

Brabant bouwt verder! Was het thema een congres dat vandaag in het provinciehuis werd gehouden. Tijdens dit congres werd het eerste convenant afgesloten met de gemeenten uit de regio Cuijk over een subsidie van de provincie voor de bouw van starterswoningen. Te gast was minister Vogelaar die naast wijken en integratie ook de woningbouw in haar portefeuille heeft.

 

Tijdens zo'n congres krijg je toch altijd weer een hoop informatie mee over de kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw. Een hoop cijfers waar geen speld tussen te krijgen is. Maar als er iets dieper doorgeprikt wordt op de knelpunten bij gebiedsontwikkeling en tegenstrijdige regelgeving worden de antwoorden erg oppervlakkig. Veel ‘interessante gedachtes' en maar weinig oplossingen.

Tijdens het congres kreeg minister Vogelaar de gele kaart uitgereikt door Chris School, wethouder in Landerd. Een gele kaart met daarop het manifest ‘Aanpassing Huisvestingswet NU'. De strekking van het manifest is dat de minister wordt opgeroepen om te komen tot een snellere integrale aanpassing van de huisvestingswet, zodat bij de toewijzing van woningen en bouwkavels zonder meer bindingseisen mogen worden gesteld om ‘eigen' inwoners in een voorrangspositie te plaatsen. Zo kan de leefbaarheid en de sociale cohesie van de (kleine)woonkernen worden behouden.
Ik zal de kamerfractie hier nog eens op aanspreken. Ik weet eigenlijk nog niet wat hun standpunt is maar ik vind dat het voor het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen essentieel is dat er voldoende ‘betaalbaar' wordt gebouwd en dat die woningen ook door de beoogde doelgroep wordt betrokken.

 

« Terug

Archief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden