Expertmeeting omgangshuis in Rijsbergen op 29 februari jl.

Image1maandag 10 maart 2008 22:26

Elk jaar krijgen meer dan 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 7000 van hen komen hierdoor in ernstige problemen. Vaak komt dit doordat zij het contact met de uitwonende ouder, meestal de vader, verliezen. Of dat het contact tussen de ouders dermate slecht is, dat dit de relatie met het kind ernstig beïnvloedt. Op 29 februari brachten Brabantse statenleden op initiatief van de ChristenUnie-SGP een bezoek aan een omgangshuis in Rijsbergen. Daar spraken ook enkele deskundigen over de vraag hoe de zorg rond scheiding en omgangsregelingen beter kan, allereerst in het belang van het kind.

De bijeenkomst in het omgangshuis te Rijsbergen werd op initiatief van de statenfractie ChristenUnie-SGP georganiseerd door de jeugdzorginstanties Maashorst, Combinatie, Tender Jeugdzorg en K2. Een omgangshuis vormt een neutrale plaats voor ontmoeting tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. Onder professionele begeleiding komt er herstel in het contact opgang. Hieraan gekoppeld is bemiddeling tussen en ondersteuning voor de ouders om samen een oplossing te vinden voor het omgangsconflict. Contact met beide ouders én zo weinig mogelijk conflicten tussen die ouders zijn namelijk zeer belangrijk voor het welzijn het kind na scheiding.

Een van de sprekers op deze dag was dhr. E. Spruijt. Ed Spruijt is senior docent en onderzoeker bij de onderzoeksgroep adolescentie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet vooral onderzoek op het gebied van scheiding en kinderen. In 2007 is zijn boek "Scheidingskinderen" verschenen. In dit boek beschrijft Spruijt de resultaten van artikelen (verschenen tussen 2001 en 2006) en onderzoeken over het welzijn van scheidingskinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen meer lijden aan depressieve gevoelens, angst, agressie en delinquentie als hun ouders veel ruziën. De mate van ruzie heeft meer invloed op het welbevinden van het kind dan de scheiding zelf. De heer Spruijt pleit voor preventie: "Soms is een scheiding onvermijdelijk. Maar het is niet zo dat je niks aan ruzie kunt doen. Conflicten beheersen kun je leren. Het liefst als je nog bij elkaar bent. Dan hoef je misschien niet te scheiden." Spruijt vind het positief dat de Kamer meer eisen gaat stellen aan scheidende ouders. "Kinderen moeten beschermd worden." (Zie ook www.scheidingskinderen.nl en www.kiesinfo.com voor meer informatie over dit thema).

Uit de praktijkpresentatie van mw. P. Dekkers, orthopedagoog van het omgangshuis in Rijsbergen, blijkt dat de begeleiding duidelijk effect heeft. Helaas heeft het omgangshuis beperkte plaatsingsmogelijkheden. Overigens geldt het voor heel ons land dat er wachtlijsten bestaan en dat zelfs de meest schrijnende gevallen nauwelijks hulp vinden. Het is een gemis dat er in ons land geen systematische aanpak van deze problematiek is. Defence for Children International vraagt hiervoor aandacht bij de minister Rouvoet. De Stichting OK Kids (www.okkids.eu) streeft naar landelijke dekkend aanbod van hulp bij omgangsproblemen. Dit wordt breed gesteund door wetenschappers, (jeugd)zorginstanties en kinderrechters. Uit het verhaal van mw. Mr. Dr. Chin-a-fat, advocaat en scheidingsbemiddelaar, blijkt dat rechters wel omgang kunnen opleggen, maar in de praktijk is het niet af te dwingen als een van de partijen niet wil meewerken. Omgangshuizen kunnen hierin uitkomst bieden.

Afsluitend spreken de zorgpartijen af binnenkort met een concreet plan van aanpak te komen richting de politiek. De aanwezige statenleden zijn goed geïnformeerd geraakt tijdens deze meeting. De statenfractie ChristenUnie-SGP beseft het belang van goede preventie wanneer ouders besluiten te scheiden. De fractie is van mening dat zowel gemeenten als de provincie hierin haar verantwoordelijkheid moet oppakken. De fractie ChristenUnie-SGP zal haar standpunt uitdragen in de Provinciale Staten en haar ervaring tijdens de expertmeeting terugkoppelen naar de landelijke politiek.

 

« Terug

Archief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden