Dilemma's in de westelijke Langstraat

natte natuurmaandag 07 april 2008 19:14

De westelijke langstraat in Waalwijk is één van de zogeheten ‘natte natuurparels' in Brabant. Een gebied wat aangewezen is als toekomstig nat natuurgebied. We hebben in Nederland afgesproken om vóór 2018 een heel netwerk aan natuur te ontwikkelen. Zo wordt de soortenrijkdom van de flora en fauna gewaarborgd. De westelijke Langstraat leert echter wel dat de ontwikkeling van een nát natuurgebied een enorme opgave is die een hoge prijs vraagt.

 

Enkele weken geleden heb ik op een avond van de SGP kiesvereniging in Waalwijk gesproken. Eén van de thema's die uitgebreid aan bod kwamen was de natte natuurparel. Een aantal aanwezigen hadden zelf gronden in het gebied. Ze waren prima bereid om mee te werken aan de plannen maar wilden wel de gronden in beheer houden met mogelijkheden voor extensieve veehouderij.

Als vervolg op deze avond hebben we met de SGP en ChristenUnie fractie in Waalwijk afgesproken een werkbezoek af te leggen in het gebied. Ter voorbereiding hierop heb ik me met Leo van Helden uitgebreid ambtelijk laten informeren over de huidige situatie, het beleidskader en de mogelijkheden voor de toekomst.

Als je het inrichtingsplan bekijkt ligt er een enorme klus waarin 200 ha grond afgegraven dient te worden. Dat zijn nog eens een hoop vrachtwagens die op en neer crossen. Daarna is er geen ruimte meer om te boeren. Als je het echter praktisch bekijkt liggen er prima mogelijkheden voor zowel natte natuur als voor weidegrond als je de vrijkomende grond in het gebied zelf gebruikt. Je moet dan wel op een aantal plaatsen je natuurdoel iets lager stellen. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen maar één ding is voor mij wel helder. Als bestaand beleid onuitvoerbaar is dan moet je dat durven herzien. Niet om afbreuk te doen aan onze doelstellingen voor behoud van biodiversiteit of natuurontwikkeling. Maar om een haalbaar plan te realiseren waarin zowel natuur als agrarisch gebruik hand in hand gaan. Wat betaalbaar en realistisch is. Waar de eigenaren van de gronden zelf het nodige aan beheer doen. Rentmeesterschap ten voeten uit!

 

« Terug

Archief > 2008 > april

Geen berichten gevonden