Topsport belangrijker dan gehandicaptensport ?

gehandicaptensport27-05-2008 20:29 27-05-2008 20:29

Ik maak me niet zo snel boos in een debat maar afgelopen vrijdag zat ik er toch dicht tegenaan. Eén van de laatste agendapunten was de kaderstellende nota sport. Een mengelmoesje in één nota van olympische spelen, ondersteuning topsportevenementen, provinciale bijdrage in topsportaccommodaties, een beetje breedtesport, ondersteuning van topsporttalent en oh ja, ook nog gehandicaptensport.

 

De analyse van het stuk was echter helder. Voor mensen met een functiebeperking ligt er vaak een hogere drempel om aan sport te doen. De deelname van volwassenen met een handicap aan enigerlei vorm van sport ligt met 40 % lager dan de 70% bij mensen zonder handicap. Deze achterstand lijkt hardnekkig te zijn. Eén van de oorzaken is de mate waarin voorzieningen en randvoorwaarden zijn gecreëerd om bewegen en sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

En juist met zo een analyse is het niet te verdedigen dat de provincie wél fors investeert in topsport maar de gehandicaptensporter in de kou laat staan. Dat de provincie wél fors wil bijdragen aan topsportevenementen die ook zonder de steun van de provincie wel doorgang vinden maar de gehandicapte sporter die afhankelijk is van de provinciale steun het zelf laat uitzoeken.

Als enige partij stemde de SP net als ons ook tegen het voorstel. Ik zal de SP dan ook voorstelen om dan zelf maar te komen met initiatieven om onze provinciale rol voor de gehandicaptensport waar te maken. Als u de fractie wilt voeden met ideeën graag!

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht