Essent te gelde maken

essent28-06-2008 12:11 28-06-2008 12:11

Tot het laatste moment was het onduidelijk met welke boodschap gedeputeerde Moons op pad kon gaan naar de aandeelhoudersvergadering van Essent. In een pittige discussie zette ChristenUnie-SGP de verhoudingen binnen de coalitie op scherp.

Essent heeft te maken met de gevolgen van de splitsingswet, waarbij er een deel netwerkbedrijf en een deel productie- en leveringsbedrijf wordt. Daarnaast is sprake van schaalvergroting bij de internationale energiebedrijven. Nu de fusie met Nuon is afgeketst, is het bedrijf dringend toe aan het bepalen van een nieuwe strategie. Gedeputeerde Moons wil dat Essent zich verbindt met een strategische partner en tegelijkertijd stelde ze een verkoop van de eigen aandelen in Essent voor. Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie-SGP diende een motie in waarbij hij het besluit tot verkoop van de aandelen wil uitstellen. Eerst moet duidelijk zijn wat de provincie wil doen met het geld dat Essent oplevert. Nu zit de provincie al ruim in haar financiële jasje en dat wordt met de gelden van Essent nog véél ruimer. Pas als duidelijk is welke maatschappelijke doelen gediend zijn met de opbrengsten vanuit Essent kan overwogen worden om eventueel de aandelen in dit bedrijf van de hand te doen.

De motie werd aanvankelijk gesteund door de VVD, maar grote politieke druk vanuit de coalitie deed deze partij overstag gaan. De partij liet zich overhalen door de toezegging van gedeputeerde Moons dat in oktober de besteding van de Essent-gelden aan de orde komt. Ondanks de steun van het merendeel van de oppositie haalde de motie van ChristenUnie-SGP het niet, maar het signaal was wel duidelijk begrepen.

« Terug

Reacties op 'Essent te gelde maken'

dsa
Geplaatst op: 05-07-2014 05:38 Quote
Everything from image of the items for sell, to short and precise information fake rolex on all the products being sold. No matter how much in great demand your product maybe, confidence replica watches uk beats almost any skepticism on top of any kind of cash back guarantee offer you have on your auction. More importantly, what kind of quality and customer repetitive frequency do you have over your competitors? ebay is not only a goldmine when it comes to research, such giant replica watches uk provides anyone with an awareness of judgement and union an obvious choice for decision making from the chanel replica analytic consumer and the compulsive potential clientele for when it comes to buying. The truth is, we hermes replica adore to buy. But more importantly, we like quality when it can be purchased at an affordable price.
Nieuw bericht