Essent te gelde maken

essentzaterdag 28 juni 2008 12:11

Tot het laatste moment was het onduidelijk met welke boodschap gedeputeerde Moons op pad kon gaan naar de aandeelhoudersvergadering van Essent. In een pittige discussie zette ChristenUnie-SGP de verhoudingen binnen de coalitie op scherp.

Essent heeft te maken met de gevolgen van de splitsingswet, waarbij er een deel netwerkbedrijf en een deel productie- en leveringsbedrijf wordt. Daarnaast is sprake van schaalvergroting bij de internationale energiebedrijven. Nu de fusie met Nuon is afgeketst, is het bedrijf dringend toe aan het bepalen van een nieuwe strategie. Gedeputeerde Moons wil dat Essent zich verbindt met een strategische partner en tegelijkertijd stelde ze een verkoop van de eigen aandelen in Essent voor. Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie-SGP diende een motie in waarbij hij het besluit tot verkoop van de aandelen wil uitstellen. Eerst moet duidelijk zijn wat de provincie wil doen met het geld dat Essent oplevert. Nu zit de provincie al ruim in haar financiële jasje en dat wordt met de gelden van Essent nog véél ruimer. Pas als duidelijk is welke maatschappelijke doelen gediend zijn met de opbrengsten vanuit Essent kan overwogen worden om eventueel de aandelen in dit bedrijf van de hand te doen.

De motie werd aanvankelijk gesteund door de VVD, maar grote politieke druk vanuit de coalitie deed deze partij overstag gaan. De partij liet zich overhalen door de toezegging van gedeputeerde Moons dat in oktober de besteding van de Essent-gelden aan de orde komt. Ondanks de steun van het merendeel van de oppositie haalde de motie van ChristenUnie-SGP het niet, maar het signaal was wel duidelijk begrepen.

« Terug

Archief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden