Twee dagen lang besluiten nemen, maar het lek is niet boven water!

woensdag 02 juli 2008 14:30

De laatste Statenvergadering is achter de rug. Even lekker vakantie, maar niet nadat we nog een reeks besluiten hebben genomen. Essent, kerntaken, nWro, busvervoer, de spoorlijn tussen Utrecht en Breda en het opsporen van ‘Het Lek’, ze kwamen allemaal langs in een vergadering van twee dagen lang.

 

nWro
Eén van die besluiten ging over een onderwerp dat het afgelopen jaar het meest van mijn tijd heeft gevergd, de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Na een intensieve discussie van meer dan een jaar en lang aandringen van onze fractie hebben we dan toch kunnen besluiten om het instrument van een provinciale ruimtelijke verordening in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in te zetten. Het instrument verordening past in de nieuwe 'sturingsfilosofie ruimtelijke ordening' waarin pro actief optreden van Provincies wordt gevraagd.

Ondertussen maken wij ons nog wel zorgen over de borging van provinciale (groene) belangen in de periode tussen de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008 en de vaststelling van de nieuwe verordening. Het besluit dat we hebben genomen om enkel nu een voornemen tot een ruimtelijke verordening uit te spreken is boterzacht. Ik heb zo mijn twijfels of deze constructie stand zal houden voor de rechter. We hebben dan ook een amendement ingediend die unaniem is overgenomen om druk te zetten op het proces om een verordening op te stellen. We gaan dus niet achteroverleunen.

Spoorlijn Breda-Utrecht
Tegelijkertijd hebben we besloten om het plan voor de aanleg van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht, langs de A27, alvast op te nemen in de nieuwe Brabantse ruimtelijke ordeningskaarten. We weten niet of de spoorlijn er kan komen, maar op deze manier houden we er in ieder geval rekening mee.

Verkoop aandelen Essent
Een ander groot onderwerp was de toekomststrategie van Essent. Eigenlijk lagen er twee besluiten voor. Om Essent groen licht te geven om een partner te zoeken en twee, om de aandelen te verkopen. Pikant was dat vlak voor het debat het rapport van de commissie Kist verscheen die er juist voor pleitte dat overheden voordat zij verkoop van aandelen overweegt eerst de bestemming van de verkoopopbrengst vast moet stellen. Als de bestemming vaststaat, zal de mogelijkheid van voortgezet aandeelhouderschap worden afgewogen tegen de aanwending van de opbrengst. Ik heb me tot het laatste toe verzet tegen het op voorhand uit spreken dat we de aandelen gaan verkopen en heb dit verwoord in een motie. Dit leverde een politieke ruzie op tussen de coalitiepartijen omdat de VVD zich bij de motie aansloot.

Kerntaken
We hebben ook besloten om akkoord te gaan met het bestuursakkoord tussen rijk en provincies. Dit bestuursakkoord is gebaseerd op de decentralisatievoorstellen van de commissie lodders. Ik heb dan ook betoogd dat het voor de hand ligt dat wanneer we instemmen met het bestuursakkoord we ook het rapport van de commissie Lodders als uitgangspunt nemen voor onze kerntakendiscussie. Het amendement dat ik hiervoor heb ingediend met VVD is overgenomen.

Visie voor busvervoer
Ook hebben we nog met elkaar gesproken over het busvervoer. De bussen rijden voorlopig weer maar één ding is duidelijk: dit is geen duurzame oplossing. De hoge brandstofprijs maar óók de aanbesteding van de provincie zelf vormen nog steeds een bom onder het busvervoer. We hebben er dan ook op aangedrongen op een duidelijke visie voor de lange termijn van het openbare Brabantse busvervoer. Gedeputeerde Moons heeft toegezegd deze visie voor het einde van dit jaar gereed te hebben.

Waar zit het lek?
En dan stond ook nog het onderzoek naar het lekken van informatie over het rapport ‘Gouden handdrukken' op de agenda. Als je rechercheert dan wil je ook een dader hebben. Die is niet gevonden. Maar het was wel heel vreemd dat een batterij aan ambtenaren al het rapport hadden gelezen voordat het aan de opdrachtgever, aan de Staten, was uitgereikt. Dan wordt een lek opsporen wel erg lastig. We hebben wel besloten om dit voorval aan te grijpen om een brede discussie te voeren over integriteit en hierin de verkenning ‘Waarden en normen, mores en codes' van de werkgroep waar Jan Luteijn vorig jaar inzat te betrekken.

Hermen Vreugdenhil, statenlid ChristenUnie-SGP

 

« Terug

Archief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden