Een land dat leeft bouwt aan zijn toekomst

deltacommissiewoensdag 03 september 2008 20:56

Vol belangstelling, en eigenlijk ook wel vol verwachting zat ik voor de buis. De presentatie van de Deltacommissie die zich gebogen had over de bescherming van Nederland op de lange termijn wilde ik toch niet missen. Voor de zomer werd ik ook zelf ‘gehoord' door de commissie. Ik had niet de illusie dat ik zou worden geciteerd maar je bent wel benieuwd of je je eigen ideeën terugvindt in het advies. En de impact van zo'n commissie is ook niet niks. De eerste Deltacommissie werd ingesteld na de watersnoodramp van 1953 en het advies van deze commissie heeft het zuidwesten van Nederland ingrijpend veranderd.

 

Maar mijn blik werd bij de presentatie gevangen door de ondertitel van het rapport: "Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst." Eigenlijk wel een logische titel bij een bijzonder advies. Een advies dat niet ontstaan is omdat er een ramp gebeurd is, maar om te vermijden dat we ooit en een bedreigende situatie terechtkomen. Dat zie je toch niet vaak in de politiek.
Wat dan ook gelijk opvalt is hoe verfrissend de daaropvolgende politieke discussie kan verlopen. Geen hoogdravende retoriek vol elkaar verwijten makende politici. Geen ‘stoere' maatregelen, de één nog inefficiënter dan de ander. Nee, een debat gevoerd vanuit de inhoud en met visie.

De presentatie van de Deltacommissie is voorbij en ik werd niet geciteerd. Maar ik werd wel bevestigd in de juistheid van de politieke koers die wij als ChristenUnie bestuurders varen. Wij mogen politiek bedrijven vanuit de langetermijn visie zoals ons in de Bijbel is geopenbaard. Bij ons staat de ramp van de zondeval nog vers in het geheugen. En daarom is het onze belangrijkste taak om publieke en sociale gerechtigheid na te streven. Met de boodschap van Micha 6:8 "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." Om niet enkel economisch gewin na te streven en oog te hebben voor consumptieve behoeften. Zowel in de politiek als ons dagelijks leven. Ik moest weer denken aan de ondertitel van de Deltacommissie: een land dat leeft bouwt aan zijn toekomst. En aan díe toekomst bouw ik in het komend seizoen vanuit de Staten van Brabant ook weer graag praktisch mee.

 

« Terug

Archief > 2008 > september

Geen berichten gevonden