Natuur op de kaart

van egmondvrijdag 05 september 2008 10:40

In Sprang Capelle hield professor Klaas van Egmond, voorheen directeur van het Natuur en Milieu Planbureau en nu hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, een boeiende lezing voor een twintigtal bestuurders van ChristenUnie en SGP. De bijeenkomst vormde een inspirerende start van een nieuw seizoen.

Hermen Vreugdenhil, statenlid voor de ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant, opende de bijeenkomst met een korte verwijzing naar de discussie over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
Hij verwees naar de publicatie 'Geleende ruimte'. Het is van belang om het evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. In Noord-Brabant lukt het niet om evenwicht te vinden. Het jaarverslag ecologie laat zien dat dat doelstellingen voor biodiversiteit, natuur en milieu nu en in de komende jaren niet worden gehaald. De nWro biedt de kans om daadwerkelijk de belangen vast te leggen, die wij willen behartigen. Het is daarom van belang goed na te denken over die belangen, waarbij het rentmeesterschap geplaatst wordt in het kader van de scheppingsorde waarin God, mens en natuur hun eigen plek hebben.

In zijn toespraak wees Klaas van Egmond op de onevenwichtigheid die is gegroeid onder andere door het loskoppelen van het verband tussen het verticale en het horizontale. Balans en samenhang lijken verdwenen. De onevenwichtigheid heeft zich lang geuit in een groot vertrouwen in technologie en wetenschap. In de postmoderne tijd is het geloof in de maakbaarheid verdwenen en laat de overheid alles steeds meer over aan de markt

Van Egmond vroeg aandacht voor het behouden van zachte waarden in een harde wereld. De decentralisatie schiet in zijn ogen door. De 'network society' heeft de hiërarchie verdreven. Het is een uitdaging voor de provincies om nu met de nWro daadwerkelijk de natuur op de kaart te zetten en keuzes te maken en zo nodig via verordeningen en inpassingsplannen af te dwingen. Tot nu toe lijkt dat geen succes, maar verschillende provincies werken al in deze richting.
Na de inleiding volgde een betrokken discussie. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk buffet .

« Terug

Archief > 2008 > september

Geen berichten gevonden