Brabantse begrotingsbehandeling

geld1vrijdag 07 november 2008 21:15

"Juist nu het economisch minder gaat, moet de provincie investeren." Hermen Vreugdenhil, fractieleider van ChristenUnie-SGP, pleit voor een ‘anticyclisch begrotingsbeleid'. Volgens Vreugdenhil laat de begroting extra investeringen ook toe. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld gemeenten zit de provincie ruim in de financiële middelen. De provincie weet het geld niet te besteden en pot het op.

 

Wij zeggen: investeer nú in een toekomstbestendig Brabant." Hermen Vreugdenhil denkt onder meer aan het herstel van cultureel erfgoed, aanleg van natuur en investeren in jeugdbeleid. Ook wil de ChristenUnie-SGP een beter openbaar vervoer op het platteland en goedkope buskaartjes voor mbo-scholieren van 16 en 17 jaar.

Brabant investeert in het gezin
In navolging op de gezinsnota van minister Rouvoet hebben de Brabantse Staten een amendement van o.a de ChristenUnie-SGP aangenomen waarbij ondersteuning voor het gezin vanuit de centra voor jeugd en gezin een impuls krijgt van € 4 miljoen per jaar. Expliciet is in dit amendement aandacht voor omgangsbegeleiding. De ChristenUnie-SGP heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van scheiding voor de kinderen. Waar het voorkomen van scheiding de voorkeur verdient, is het van groot belang dat over de opvoeding van 'scheidingskinderen' goede afspraken worden gemaakt. Door de ouders via de CJG tot een goede omgangsregeling te bewegen, kunnen de negatieve gevolgen van de scheiding voor kinderen worden beperkt. Met dit amendement wordt het mogelijk een aanbod voor de CJG te realiseren. Dit maakt ook mogelijk de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te beperken.

Personenvervoer over water
Diverse keren bracht Hermen Vreugdenhil de mogelijkheden van personenvervoer over water onder de aandacht van de staten gebracht. Nu is een motie aangenomen waarin gs worden opgeroepen om de kansen voor personenvervoer voor over water, bijvoorbeeld in de vorm van de waterbus, serieus met gemeenten te onderzoeken.

OV voor mbo-ers: gemiste kans
De Mbo-ers moeten wachten op een ov-kaart, waarvoor volgens de verwachting van de staatssecretaris dat een wetswijziging nodig is met een uitvoeringstraject dat leidt tot uitstel tot zeker 2010. De motie van ChristenUnie-SGP was erop gericht om nog dit studiejaar de 16 - en 17-jarige mbo-studenten tegemoet te komen. Nu zitten zij nog minimaal een jaar in de wachtkamer, beter gezegd het wachthokje voor de Brabantse bus.

 

« Terug

Archief > 2008 > november

Geen berichten gevonden