Goed OV voor Brabant bereikt?

bus06-11-2008 21:21 06-11-2008 21:21

Provinciale Staten in Brabant hebben ingestemd met een voorstel van GS om een extra € 8 miljoen extra te investeren in het openbaar vervoer in Brabant. Na de actie van de ChristenUnie-SGP voor de bereikbaarheid van het Brabantse platteland en het onderzoek op verzoek van de VVD en de ChristenUnie naar de knelpunten in het OV is dit de kans om Brabant platteland echt bereikbaar te maken.
Het bleek dat de gedeputeerde de inzichten vanuit het onderzoek voor een groot deel had overgenomen. Dat is het jammer om te moeten constateren dat deze inzichten door de bestuurder niet zelf zijn opgepakt. Anderzijds heeft de inzet van de fractie van ChristenUnie-SGP geholpen om beweging te krijgen in dit dossier.

Het bedrag van € 8 miljoen zal met name gericht zijn op het oplossen van knelpunten die vanuit het onderzoek naar voren kwamen, zoals de bereikbaarheid van scholen en ziekenhuizen. Ook zullen spitstijden worden verruimd, omdat werktijden flexibeler zijn geworden
Een gehele aanpassing van het basisvoorzieningenniveau is pas mogelijk met het nieuwe 'busboekje'. Invulling hiervan komt begin volgend jaar aan de orde. Zo is een stap in de goede richting gezet en is er vrij baan voor vervolgstappen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht