Bijtertje van de ChristenUnie tweedekamerfractie

koe in de weidonderdag 18 december 2008 10:04

Dankzij de ChristenUnie tweedekamerfractie blijft de spoorlijn Breda-Utrecht een serieuze optie samen met de verbreding van de A27. Ernst Cramer beet zich vast in dit dossier en verkeersminister Camiel Eurlings is nu toch bereid te kijken naar plannen voor een nieuwe spoorlijn tussen Breda en Utrecht. ChristenUnie (CU) en SP zien daarom voorlopig af van een motie die een breed onderzoek eist naar de voors en tegens en de financiering van het spoorplan.

 

Ernst Cramer werd binnengehaald als bijtertje van de ChristenUnie tweedekamerfractie. En die naam maakt hij wat mij betreft volledig waar. En dan is het prettig voor onze Statenfractie dat hij dat doet op onderwerpen die voor ons en voor Brabant van groot belang zijn. OV, natuur en boeren.

Ook legt Cramer zich niet neer bij het feit dat boeren knel komen te zitten rondom natuurgebieden. Hij kwam bij de behandeling van de LNV begroting met het voorstel om rond Natura-2000 gebieden bufferzones te maken. Hierin worden boeren financieel gecompenseerd voor de beperkingen die de ze krijgen opgelegd door Natura2000, een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
Veel boeren bij Natura2000-gebieden die muurvast zitten in hun ontwikkelingen vanwege onduidelijkheid van de effecten op de natuur. Er zou een einde aan die onduidelijkheid gemaakt kunnen worden door buiten de begrenzing van het natuurgebied nog een zone vast te stellen. Van bedrijven binnen die zone wordt erkend dat ze geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hebben, en daarvoor worden ze financieel gecompenseerd. Bedrijven buiten die bufferzone kunnen gewoon hun gang gaan. ,,Ik wil dat er in deze discussies meer oog is voor een praktischer uitwerking van de regelgeving en verwacht meer lef van bestuurders om de discussie te sturen zodat natuur samen met ondernemerschap weer mogelijk is." Aldus Cramer.
Twee prima voorstellen waar wij op het Brabantse provinciale niveau in samenwerking met het Rijk mee aan de slag kunnen gaan. Een Brabantse lobby voor de spoorverbinding vanuit een helder maatschappelijk kosten-baten plaatje is hiervoor noodzakelijk. Ik zal de gedeputeerde hierom vragen. Wat mij betreft stellen we hier ook provinciale middelen voor beschikbaar.

Over de boerenbedrijven rondom de Natura2000- gebieden zullen we het komend jaar nog vaak komen te spreken in de provincie. Een zonering zoals voorgesteld door Cramer biedt helderheid maar geeft ook de provinciale verantwoordelijkheid aan om de boeren die knel komen ook ruimhartig te compenseren. Dat is pas evenwicht zoeken tussen economie en ecologie. Rentmeesterschap ten voeten uit.

 

« Terug

Archief > 2008 > december

Geen berichten gevonden