ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant niet blij met verkoop Essent

essent220-01-2009 19:25 20-01-2009 19:25

De Brabantse ChristenUnie-SGP statenfractie is niet blij met de verkoop van de aandelen Essent. Hiermee verdwijnt alweer een groot nutsbedrijf in buitenlandse handen. "De ChristenUnie-SGP fractie zal alleen instemmen met de verkoop aan Essent als er een solide en duurzaam inversteringsprogramma ligt. Zestig procent van de opbrengst is te beschouwen als compensatie voor het jaarlijkse dividend en zal dus duurzaam moeten worden belegd willen we de jaarlijkse begroting op peil houden. De overige veertig procent willen wij investeren in het versterken van het Brabantse OV infrastructuur en het energieneutraal maken van de Brabantse woningvoorraad. De aanleg van de spoorverbinding Breda -Utrecht staat hierbij bovenaan ons prioriteitenlijstje." Aldus fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil

Door de splitsingswet moet Essent noodzakelijkerwijs opgedeeld moet worden in een productie- en leveringsbedrijf en een bedrijf dat het netwerk bezit (Enexis). Hierdoor is Essent te klein geworden om in de grote Europese energiemarkt zelfstandig verder te gaan. "Dit was één van de paarse puinhopen waar de tweedekamerfracties van ChristenUnie en SGP zich altijd tegen hebben verzet. Des te schrijnender is het dat juist PvdA en CDA in de tweede kamer nu krokodillentranen huilen en de Provincies op voorhand beschuldigen van het verkwanselen van de nutsvoorziening." aldus Hermen Vreugdenhil.  De ChristenUnie-SGP fractie heeft zich altijd hard gemaakt voor een fusie Essent-NUON. Nadat die mogelijkheid definitief was afgeketst moesten ook wij constateren dat het zoeken van een buitenlandse partner voor Essent onafwendbaar geworden was.

 De ChristenUnie-SGP statenfractie heeft zich er tegen verzet dat het zoeken van een overnamepartner meteen betekent dat alle aandelen dan maar direct verkocht moeten worden. De ChristenUnie-SGP statenfractie heeft dan ook tegen het besluit gestemd om tot vervreemding van de aandelen over te gaan. "Wij hebben een motie ingediend om eerst te zorgen voor een goed investeringsplan voor de mogelijk vrijkomende middelen. Pas dan kunnen we tot een definitief oordeel komen of verkoop in het publieke belang is. Met deze motie hebben wij af kunnen dwingen dat voordat er daadwerkelijk verkocht wordt er een Brabants investeringsplan moet liggen." De ChristenUnie-SGP fractie zal dan ook pas bepalen of verkoop van de aandelen in het publieke belang is als we ook helder hebben hoe we het geld gaan herinvesteren. 

 De ChristenUnie-SGP statenfractie constateert dat het akkoord dat tussen Essent en RWE is gesloten een degelijk akkoord is. Het voorziet in het behoud van arbeidsplaatsen en -voorwaarden. RWE committeert zich aan het sectorakkoord duurzame energie zoals door minister Cramer met de Nederlandse energiebedrijven is gesloten en de leveringszekerheid lijkt verzekert. Ook zal het afgesplitste netwerkbedrijf Enexis financieel gezond worden achtergelaten. Wij zijn het niet eens met de in het akkoord opgenomen overdracht van de aandelen in kerncentrale Borssele  (50%) aan RWE en willen dat die aandelen aan Delta of aan de Staat wordt verkocht. Ook zijn wij tegen de extra bonus die de aandeelhouders (lees overheden) krijgen als er een tweede kerncentrale door RWE in Borssele mag worden gebouwd.

Uit onderzoek van het ministerie blijkt, dat de spoorlijn Breda Utrecht 54.000 tot 90.000 reizigers per etmaal zal trekken. De maatschappelijke baten van deze spoorlijn zijn enorm.  Deze spoorlijn is belangrijk voor de bereikbaarheid van een grote Brabantse regio en geeft inwoners ook een echte keuze om de auto te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met de geplande verbreding van de A27 loopt het synergievoordeel die met gelijktijdige realisatie te behalen zijn op tot 700 miljoen. Als Essent dan toch verkocht moet worden is het nu of nooit voor deze spoorlijn.

Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP statenfractie de investeringen direct aan de Brabantse burger ten goede laten komen. Met een forse investering in het energieneutraal maken van de bestaande en nieuwe Brabantse woningvoorraad zullen zowel huiseigenaren als huurders jarenlang een blijvend lagere energierekening ontvangen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie Gelderland Bijdrage in PS en motie NUON 14 januari 2009398,5 kBapplication/msworddownload

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht