Een grote OV-stap vooruit

busdonderdag 29 januari 2009 13:30

In alle kernen met meer dan 2000 inwoners minimaal één bus in het uur. Een betere bediening van scholen en ziekenhuizen. Een dienstregeling tot minimaal zeven uur en een laag tarief voor de regiotaxi in de kleinste kernen. Dit is de uitkomst van de discussie over het busvervoer in het landelijk gebied. Dit is echt een grote eerste stap vooruit voor busreizigers in het landelijk gebied.

In de commissievergadering was er unanieme steun  voor een minimum niveau waarbij álle kernen > 2000 inwoners tot zeven uur 's avonds op werkdagen minimaal een keer per uur worden bediend. In kernen van > 2000 moeten 80 % van de adressen gelegen zijn op maximaal 800 meter van de bushalte. Alle kernen > 400 waar in het geheel geen bus komt, worden de hele dag bediend met regiotaxi tegen een verlaagd tarief. Dit moet ingaan bij de nieuwe dienstregeling per 1 januari 2010. Op aandringen van de ChristenUnie-SGP fractie zal al het mogelijke worden gedaan om per juli al een reparatie van de dienstregeling te maken op basis van het toekomstige minimumniveau.

Het eerdere voorstel van het provinciebestuur om het huidige bedieningsniveau te handhaven met een plusje erbovenop en vooral te investeren in de 'dikke lijnen' is hiermee van tafel. We kunnen nu wel stellen dat er een frisse wind waait. Door alle partijen is ook uitgesproken dat het nu afgesproken minimum niveau pas het begin van de discussie zal zijn.

Ook zullen alle door de fracties aangedragen knelpunten zoals die door de reizigers onder hun aandacht zijn gebracht worden meegenomen in de beoordeling of reparatie mogelijk is per juli en hier zal de gedeputeerde een terugkoppeling op geven. We zullen de lokale kiesverenigingen hierover in de komende weken actief benaderen.

Als ik de tussenbalans opmaak van twee jaar pleidooi, de aangenomen motie, ondersteunt door het onderzoek, de daaruit door CU-SGP en VVD geformuleerde aanbevelingen en de acties van de lokale kiesverenigingen dan wordt daar met dit nieuwe basisvoorzieningenniveau voor het overgrote deel aan tegemoetgekomen. We kunnen na jaren van afbreken nu eindelijk gaan bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief goed busnetwerk.

Hermen Vreugdenhil

 

« Terug

Archief > 2009 > januari

Geen berichten gevonden