Provincie moet slimmer handhaven

bomenkapdinsdag 10 maart 2009 19:55

Bij het aanpakken van overtredingen in het buitengebied moet er volgens het statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/ SGP) slimmer worden geopereerd. "Het is vele malen effectiever om bijvoorbeeld bij illegale bomenkap herstel van de oude situatie op te leggen dan de overtreder er vanaf te laten komen met een boete die in geen verhouding staat tot de aangebrachte schade", suggereert hij. Gedeputeerde Van Nieuwenhuizen onderschrijft dit en zei bijvoorbeeld te overwegen om illegale motorcrossers niet meer te beboeten maar harder te straffen door hun motor af te pakken.

De oproep van de ChristenUnie-SGP fractie werd gedaan bij de bespreking van het toezicht op landinrichtingsprojecten. "Nu wordt er door de verschillende handhavingspartners nog teveel langs elkaar heen gewerkt. Ook moet er gebruik gemaakt worden van het meest effectieve handhavingsinstrument", aldus Vreugdenhil.

Bij de bespreking van het provinciaal handhavingsprogramma vorig jaar heeft de ChristenUnie-SGP fractie het provinciebestuur al eerder opgeroepen om tot een centraal meldpunt te komen waar overtredingen en misdrijven in het buitengebied gemeld kunnen worden. Die lijkt er nu te gaan komen. Brabanders met klachten over milieuvervuiling, overlast en over illegale lozingen, vuildumping en houtkap kunnen straks terecht bij één provinciale meldkamer.
"Je hoeft als burger niet meer na te denken welk nummer je voor wat moet bellen. Want er komt één centraal nummer voor alle klachten waar je 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunt", verklaart provinciebestuurder Cora van Nieuwenhuizen.

De milieuklachtenlijn van de provincie en de meldpunten van de waterschappen en de regionale milieudiensten zullen opgaan in de Brabantse meldkamer waarvoor de plannen momenteel worden uitgewerkt.
"Dit is een goede stap vooruit in de bescherming van natuur en milieu en het tegengaan van overlast in het buitengebied én biedt kansen voor het toepassen van het uitgangspunt dat de vervuiler betaald", aldus Vreugdenhil.

(Bron: Brabants dagblad)

« Terug

Archief > 2009 > maart

Geen berichten gevonden