Verhouding tussen provinciale taken en financiële middelen in onbalans

background_rfv_2dinsdag 24 maart 2009 09:50

De Raad voor de Financiële verhouding legt de vinger op de zere Brabantse plek: de ruime vermogenspositie van de provincie. "Ik kan niet ontkennen dat de verhouding tussen provinciale taken en financiële middelen in onbalans is. Maar op de uitwerking van die constatering door de Raad voor financiële verhoudingen valt veel af te dingen", aldus Hermen Vreugdenhil.

 

De Raad voor de Financiële Verhoudingen adviseert het kabinet over een herverdeling van provinciale inkomsten. Uit dit advies blijkt dat de provincies gezamenlijk 597 miljoen gekort kunnen worden. Daarvan zou 164,1 miljoen moeten worden opgebracht door de provincie Noord-Brabant.

De ChristenUnie-SGP fractie deelt de analyse van de Raad:
1. Het evenwicht tussen provinciale taken en middelen is in onbalans geraakt;
2. Verschillen in financiële mogelijkheden tussen provincies lopen sterk uiteen;
3. Provincies dienen zich te concentreren op het ruimtelijk economisch terrein. Het terrein zorg en welzijn is primair aan de gemeenten;
4. provincies dienen (na afschaffing van de motorrijtuigenbelasting bij invoering van de kilometerheffing) een eigen belastinggebied te hebben. Dat stimuleert om het nut van extra voorzieningen scherp af te wegen tegen het van de inwoners gevraagde bijkomende belastingoffer.

De financiële uitwerking van de Raad is echter wel voor kritiek vatbaar. De berekening is door de superdividenden Essent van de laatste jaren fors scheef gelopen waardoor de (structurele) korting voor Brabant buiten proportie is. Met de fracties van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, en Brabantse Partij heeft de ChristenUnie-SGP Statenfractie een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten wordt oproepen al het mogelijke in het werk te stellen om de beslissing van het kabinet anders te laten zijn dan de Raad voor de Financiële Verhoudingen nu adviseert. Hoewel het debat over de motie bij tijd en wijle erg kort door de (Brabantse) bocht werd gevoerd, ("We gaan ons eigen leger instellen. En in Volkel schijnen we kernwapens te hebben, dus onze positie is best wel sterk." afkomstig van PvdA-fractievoorzitter John Arkes., of Paul Rüpp in de krant: "Je mag het niet hardop zeggen, maar dit is toch een Randstad-kabinet. Terwijl het toch duidelijk is dat Brabant zowat gelijkwaardig is als economische motor van het land.") is de reele stellingname van onze fractie goed overgekomen.

 

« Terug

Archief > 2009 > maart

Geen berichten gevonden