ChristenUnie-SGP stemt tegen verkoop Essent

Hermen Vreugdenhilzaterdag 25 april 2009 11:01

Na een marathondebat van 12 uur heeft een meerderheid van de Brabantse Staten zich uitgesproken tegen de verkoop van Essent. Ook wij hebben niet ingestemd met de verkoop. Met een stemverhouding van 28 om 26 was de stemming tot op de laatste stem spannend.

Wij waren ons er heel bewust van dat ons oordeel van doorslaggevende betekenis kon zijn in de uiteindelijke stemming. Na een lang steunfractieberaad op de avond voor de stemming hebben we uiteindelijk een duidelijk standpunt ingenomen.

De ChristenUnie-SGP statenfractie is niet principieel tegen een verkoop van Essent. Wij voelen de moeite van een aandeelhouderschap van een puur commercieel bedrijf dat overblijft na de splitsing van Essent in een productiebedrijf en netwerkbedrijf. We hebben dan ook een heel moeilijke afweging moeten maken. Is een fundamenteel besluit tot verkoop van ons energiebedrijf op dít moment en met de onduidelijkheden over de kerncentrale en de duurzaamheidsinvesteringen gerechtvaardigd?

Daarnaast vinden wij dat de bestemming van de verkoopopbrengst af moet worden gewogen tegen een mogelijk voortgezet aandeelhouderschap. Hierin steunde een meerderheid in de Staten ons en dit heeft uiteindelijk voor een deel van de PvdA fractie de doorslag gegeven om tegen te stemmen. De plannen die het college heeft met het geld dat vrijkomt, steunden zij en ook wij niet.

Ik leg de bal nu ook meer dan stevig terug op de Haagse tafel. Nu wij deze fundamentele beslissing hebben genomen in Brabant moeten de tweede kamerfracties van ChristenUnie en SGP hun verantwoordelijkheid nemen en de splitsingswet heroverwegen. Europa staat sinds een paar weken een softe splitsing toe van energiebedrijven in Frankrijk en Duitsland. Het kan niet zo zijn dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en fundamenteel kiezen om energie in publieke handen te houden maar tegelijk de energiebedrijven ‘hard' moeten splitsen. Ik zal de tweede kamer fracties hiertoe stevig aansporen.

Ik besef terdege dat we een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebben naar het Essent personeel toe. Voor hen betekent dit besluit weer een hoop onzekerheid. Nu wij dit besluit hebben genomen moeten we ook ten volle onze verantwoordelijkheid nemen. Essent mag door ons nu niet meer als melkkoe worden gebruikt. Het bedrijf moet nu ook écht op de publieke aandeelhouders kunnen rekenen!

Hermen Vreugdenhil

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

« Terug

Archief > 2009 > april

Geen berichten gevonden